Německo zaplo „solární turbo“

Německá vláda minulý týden schválila nový balíček legislativních opatření, která mají urychlit rozvoj solární energetiky a zejména snížit byrokracii. Nový balíček přezdívaný jako „Solar Package 1“ umožní rozvoj agrovoltaiky a také balkonových fotovoltaik bez zbytečných administrativních překážek u našich západních sousedů.

Zdroj: BSW Solar

Ztrojnásobení výkonu

Německá fotovoltaika se v roce 2022 dynamicky rozvíjela, ale další tempo růstu se musí nejméně ztrojnásobit, aby dosáhlo ambiciózních cílů stanovených vládou. Nový solární balíček zahrnuje skupinu komplexní opatření, jejichž cílem je ztrojnásobit roční instalace solárních kapacit ze 7,5 GW v roce 2022 na 22 GW v roce 2026.

Novým cílem schválených opatření je dosáhnout navýšení současného instalovaného výkonu (60 GW) ve fotovoltaice na  215 GW do roku 2030. Za tímto účelem nová legislativa usnadní instalace pozemních fotovoltaických systémů, zejména se podpoří agrovoltaika, fotovoltaika zaměřená na biodiverzitu a solární systémy na parkovištích

V rámci „Solar Package 1“ hodlá Německo odstranit byrokratické překážky pro střešní fotovoltaické systémy a zjednodušit pravidla pro instalaci solárních panelů na balkonech a také podmínky pro připojení k síti.

Zelená pro agrivoltaiku

Jako prioritu hodlá Německo podpořit inovativní projekty jako jsou agrivoltaické instalace, plovoucí fotovoltaické elektrárny nebo komunitní FV projekty.

Připojení nových solárních elektráren k síti bude urychleno díky přednostnímu právu pro obnovitelné zdroje energie. Zjednodušené připojení k sítím pro fotovoltaické systémy bude rozšířeno ze současných projektů ve výši do 10,8 kW na fotovoltaické systémy do 30 kW. V případě, že provozovatel sítě na takovou žádost neodpoví do 4 týdnů, mohou být tyto systémy automaticky připojeny k síti.

Využití zemědělské půdy pro výrobu solární energie bude do roku 2030 omezeno na maximálně na 80 gigawattů (což odpovídá přibližně 0,5 % zemědělské půdy v Německu).

Solární turbo

„Pro urychlení rozvoje fotovoltaiky potřebujeme větší rychlost a méně byrokracie, a přesně to děláme v rámci nového balíčku opatření,“ řekl německý ministr hospodářství a životního prostředí Robert Habeck.

Za účelem dalšího urychlení rozvoje fotovoltaiky Německo zavede aukce se samostatným segmentem a zvýhodněním pro speciální solární systémy (Agrivoltaika, plovoucí fotovoltaika, FV systémy na parkovištích. Do budoucna bude pomocí nového systému podpory zohlednit zvýšení náklady na instalaci těchto systémů, což se dosud dělo jen ve velmi omezené míře.

Svaz německého solárního průmyslu (BSW Solar) schválená opatření pro rozvoj fotovoltaiky uvítal. BSW Solar uvedl, že legislativní změny odstraní překážky na trhu a zjednoduší rozšíření solární energie v mnoha oblastech země.

„Zjednodušené schvalovací a přednostní přístup k energetickým sítím spolu s novými pobídkami pro solární instalace znamená dlouho očekávaný krok směrem k nové  solární éře v Německu,“ konstatoval prezident BSW Solar Carsten Koernig.

Německo minulý týden „zaplo solární turbo“, které zemi promění v nejrychleji rostoucí fotovoltaický trh v Evropě v blízké budoucnosti.