Německo a Francie zavádí povinnost umístit solární panely nad velká parkoviště

Francie a Německo hodlají podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie novým způsobem. Od příštího roku počítá nová legislativa s tím, že větší parkoviště se musí povinně pokrýt solárními panely.

Zdroj: Steag

Povinné soláry na parkovištích ve Francii

Francouzský zákon o instalaci solárních panelů se vztahuje jak na nově budované, tak na stávající venkovní parkoviště, která nabízí přes 80 míst. Majitelé parkovišť s kapacitou 80 až 400 míst mají pět let na instalaci solárních panelů.

U těch větších s více než 400 místy na to mají tři roky. Často se jedná o parkoviště například u vlakových nádraží, sportovních stadionů, letišť či obchodních center. V obou případech, tedy menších i větších parkovišť, musí solární panely zakrýt aspoň polovinu plochy.

Ve Francii už první parkoviště se soláry vznikají. Jedno buduje Disneyland u Paříže, kde je parkoviště už z poloviny zakryto solárními panely. Francouzská vláda navíc zvažuje, že další panely by měly vyrůst například na nevyužívaných plochách u dálnic nebo železnic.

Odhaduje se, že Francie tak získá na 11 gigawattů výkonu. Pro srovnání, Jaderná elektrárna Temelín má výkon zhruba dva gigawatty.

Solární Carporty v Hesensku

Také v Německu plánují povinnost zakrýt velká parkoviště solárními panely po vzoru Francie. Jako první spolková země tímto směrem vykročilo Hesensko, kde nový zemský energetický zákon nyní předepisuje fotovoltaické systémy pro plochy s 50 a více parkovacími místy a pro budovy ve vlastnictví státu.

V Hesensku je poprvé je legislativně zaveden plošný cíl pro fotovoltaiku: Jedno procento rozlohy státu má být využito pro výrobu solární elektřiny. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí být podle zákona nová parkoviště s více než 50 parkovacími místy a budovy ve vlastnictví státu v budoucnu vybaveny fotovoltaickými systémy.

Pro podporu fotovoltaiky na řadových domech a dvojdomcích, budou pro fotovoltaické střešní systémy sníženy minimální vzdálenosti od sousedních střech. Zákon dále upřesňuje, že obnovitelné zdroje energie jsou v převažujícím veřejném zájmu a slouží veřejné bezpečnosti. Cílem je především zjednodušit schvalování větrných elektráren v Hesensku.

Inspirace pro Česko

Podobně zakrytá parkoviště v Česku zatím obvyklá nejsou. „Zastínění parkovišť fotovoltaikami je skvělý koncept, ale jestli na to jít nařízením, nebo motivací, neumím posoudit,“ řekl v rozhovoru pro deník Právo Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, který v Česku sdružuje instalační a výrobní firmy.

Zakrytí parkovišť fotovoltaickými panely je smysluplné nejen z důvodů výroby čisté energie, ale také protože velké betonové plochy plné aut způsobují ve městech tepelné ostrovy. Instalací panelů se velká část energie přemění na elektrickou a panely tak přispějí k ochlazení měst.

Komora obnovitelných zdrojů energie odhaduje, že potenciál fotovoltaik instalovaných na parkovištích u supermarketů, hobbymarketů a zábavních parků je v Česku přinejmenším 400 megawattů. Komora kromě solárních panelů podporuje také instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily na parkovištích. Obojí se skvěle doplňuje. Šéf Komory OZE Štěpán Chalupa navíc připomíná, že připravovaná evropská legislativa počítá s povinnou instalací fotovoltaiky na všech budovách.