Němci vloni nainstalovali tři „solární Temelíny“

Češi v loňském roce na střechy svých domů nainstalovali rekordní množství fotovoltaik, jejichž výkon vůbec poprvé přesáhl plánovaných 270 MW ročně. Za svými sousedy však významně pokulháváme. Německo vloni nainstalovalo fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 7900 MW, což je 3,5krát více než výkon jaderné elektrárny Temelín.

Zdroj: Columbus Energy

Obří potenciál

Potenciál je u nás přitom podle odborníků z Columbus Energy obrovský – jen u střešních fotovoltaik až trojnásobný oproti současnému stavu. Ty by mohly do roku 2030 dosáhnout výkonu až 3,9 GW, do roku 2050 dokonce 7,1 GW. Využít je k tomu možné až 21 km2 střech rodinných domů, téměř 11 km2 bytových a obecních domů a 3 km2 průmyslových objektů.  

V Česku většímu rozvoji dlouhodobě bránila zejména nedostatečná legislativní podpora, složitá administrativa a nejednotné postupy stavebních úřadů. To je důvod, proč se v České republice vloni instalovalo cca 270 MW, tedy přibližně 27krát méně než v Německu.

Situaci by měly do jisté míry zjednodušit nedávno schválená novela Energetického zákona, které se také říká „LEX OZE 1“.

„Novela, takzvaná LEX OZE 1 umožní nainstalovat vlastní zdroj elektřiny až do 50 kW bez nutnosti získání licence. Zjednoduší a urychlí to tak cestu především firmám a bytovým domům k levné, cenově stabilní a čisté elektřině. Veřejný sektor, malí a střední podnikatelé, kterým najednou narostly ceny za elektřinu v řádech statisíců korun, budou moci na úspory za energie dosáhnout již na jaře,“ zdůrazňuje Petr Vaverka.

V letošním roce by také mělo dojít k odstranění legislativních překážek pro vznik energetických společenství, sdílení a akumulaci přebytků energie.

Česko za Evropou stále zaostává

Mezi solární velmoci v EU patří kromě Německa také Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Francie či Polsko, které v roce 2022 nainstalovalo elektrárny s výkonem 4900 MW.

Evropskými lídry v oblasti fotovoltaiky jsou Německo, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Francie či Polsko. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Evropské unii za rok 2022 přesáhl 41 000 MW, z toho 7900 MW nainstalovalo Německo.

„Česko od loňského roku zažívá solární boom, za sousedy přesto značně zaostává. Třeba v Polsku má již 14 % domácností vlastní fotovoltaiku. Potenciál pro využití obnovitelných zdrojů je přitom i u nás obrovský, například fotovoltaikou jsme schopni osadit až trojnásobek stávajícího počtu střech. Očekáváme, že zájem ani letos nepoleví, spíše naopak. Plánujeme 500 až 1000 instalací měsíčně,“ uvádí Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy.