Nejvyšší správní soud zrušil pokutu pro REMA PV kvůli recyklaci solárních panelů

Nejvyšší správní soud potvrdil postup společnost REMA PV Systém při stanovení recyklačního příspěvku pro odběr vysloužilých solárních panelů. Svým rozhodnutím tak zrušil pokutu, kterou společnosti již v roce 2013 udělilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). REMA byla dle MŽP pokutována proto, že nestanovila správně příspěvek na recyklaci dle novely zákona o odpadech, když svým klientům nastavila nižší poplatek, než jaký navrhovalo ministerstvo.

Zdroj: PVCycle

Sporná platnost

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z července 2022 zavázalo Městský soud v Praze, aby zrušil pokutu pro společnost REMA PV Systém udělenou Ministerstvem životního prostředí ČR. Rozhodnutí potvrdilo, že se společnost nedopustila správního deliktu dle zákona o odpadech.

MŽP totiž podle soudu nepřijalo včas prováděcí předpisy na stanovení výše poplatku a svou povinnost splnilo na poslední chvíli. Společnost REMA PV Systém se tak mohla s prováděcími předpisy seznámit nejdříve ve čtvrtek 28. června 2013, přičemž povinnost stanovení recyklačních poplatků platila již od soboty 30. června 2013. Nejvyšší správní soud upozornil, že ministerstvo na stanovení výše poplatku poskytlo jen 2 dny.

Postup v souladu s legislativou

REMA PV Systém byla proto nucena s klienty uzavřít smlouvy, ve kterých se odkazovala na výpočet poplatku dle prováděcího předpisu, bude-li přijat. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí označil tento postup za přirozenou reakci společnosti, protože ještě týden před datem, kdy měla být naplněna zákonná povinnost, nebyly potřebné informace od MŽP k dispozici.

„Po dlouhých devíti letech se nám podařilo dokázat, že jsme jednali zcela legálně. Hájili jsme zájmy našich klientů, snažili jsme se na novelu zákona o odpadech připravit včas. Jsme rádi, že správnost našeho jednání potvrdil i Nejvyšší správní soud,“ uzavřel David Beneš, předseda představenstva společnosti REMA PV Systém.