Nejvýkonnější vodní baterie v Česku letos rapidně zvedly výrobu

Více než 338 GWh elektřiny vyrobilo v letošním 1. čtvrtletí trio přečerpávacích vodních elektráren ČEZ – Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice II. Takový objem elektřiny by dokázal pokrýt roční spotřebu téměř sta tisíc českých domácností. Jde o téměř 29 % celé loňské produkce a zároveň slušný základ k dalšímu pokoření hranice jedné miliardy kWh vyrobené elektřiny.

Zdroj: ČEZ a.s.

Zdroj: ČEZ a.s.

Významná role přečerpávacích elektráren

 

Velké vodní baterie v 1. čtvrtletí zvedly výrobu o 19 % a počet startů o 1,3 %. Ve srovnání s rokem 2009 se loni objem výroby v přečerpávacích zdrojích zvýšil o 92,5 %.

 

Jde o téměř 29 % celé loňské produkce a zároveň slušný základ k dalšímu pokoření hranice jedné miliardy kWh vyrobené elektřiny. Současně se také o 1,3 % zvýšil počet uskutečněných startů. Ve srovnání s rokem 2009 se loni objem výroby v přečerpávacích zdrojích zvýšil o 92,5 %.

 

Ještě důležitější než absolutní objem výroby v přečerpávacích elektrárnách je jejich schopnost a stálá připravenost vyrovnávat nedostatek či naopak přebytek elektřiny v celé síti a pomáhat tak čelit případnému black-outu.

 

Role přečerpávacích elektráren coby velkých baterií v energetické soustavě každoročně roste v souvislosti s pokračující decentralizací energetiky a s růstem kapacit kogeneračních jednotek a obtížně predikovatelných obnovitelných zdrojů.

 

O zvýšeném nasazování přečerpávacích elektráren svědčí i rostoucí počet uskutečněných startů přečerpávacích elektráren, a to jak v čerpadlovém (z dolní do horní nádrže), tak i v turbínovém režimu (voda míří z horní nádrže na turbínu).

Obrovský akumulátor elektrické energie

 

Zatímco v 1. čtvrtletí roku 2019 přečerpávací elektrárny startovaly celkem v 1652 případech, za letošní první tři měsíce to bylo už 1674 najetí. Vzhledem k nejvyššímu počtu soustrojí připadl nejvyšší počet startů opět na dalešickou elektrárnu.

 

V meziročním srovnání jde o 19% nárůst a současně množství energie pokrývající pomyslnou spotřebu 100 tisíc českých domácností. Za celý loňský rok vyprodukovaly přečerpávací vodní elektrárny více než 1,18 TWh, jen za první letošní tři měsíce tak už mají vyrobeno 28,6 procenta tohoto objemu. Ve srovnání s rokem 2009 se loni objem výroby v přečerpávacích elektrárnách zvýšil o 92,5 %.

 

„Šest let v řadě přečerpávací vodní elektrárny opakovaně překonávají hranici vyrobené jedné miliardy kWh. V rámci celé energetické soustavy ČR jsou totiž stále častěji ve zvýšené frekvenci nasazovány k vykrývání výroby, resp. nevýroby z obnovitelných a dalších malých zdrojů. Velkou roli hraje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček. Vyplácejí se nám proto investice uplynulých let v řádu stovek milionů korun do modernizačních opatření, zvyšování efektivity a prodloužení životnosti všech tří elektráren,“ komentoval výsledky Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

 

Přečerpávací vodní elektrárny jsou schopny najet na plný výkon během 1-2 minut. V době přebytku elektrické energie v síti (především v noci, ale v posledních letech stále častěji i v průběhu dne) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu naopak vyrábí elektrická energie.

 

Elektrárny tak slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. V rámci jednoho přečerpávacího cyklu dokáží všechny tři dohromady „napumpovat“ do české energetické sítě až 5,9 milionu kWh. Stejný objem energie by dokázal naplnit až po okraj baterie 164 tisíc elektromobilů střední třídy.

 

Veškeré vodní elektrárny ČEZ v České republice, které slouží jako významný doplňkový zdroj schopný rychlého najetí na plný výkon a operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě ČR, vyrobily v prvním čtvrtletí téměř 520 milionů kWh elektřiny. Za celý rok 2019 to bylo úhrnně 2,2 miliardy kWh.