Největší německá baterie s velkou českou stopou zahájí činnost v květnu

Největší německá baterie s kapacitou 53 MWh bude uvedena v květnu do zkušebního provozu. Tento projekt pod názvem Big Battery Lusitz nese 2 české stopy. Majitelem provozovatele této obří baterie je český energetický holding EPH a hlavním dodavatelem je česká firma EGEM s.r.o..

Zdroj: LEAG

Zdroj: LEAG

 

Začátek provozu

 

Německý provozovatel hnědouhelných elektráren a dolů LEAG vlastněný českým energetickým koncernem EPH Daniela Křetínského dokončuje v areálu své hnědouhelné elektrárny v Lužici jednu z největších baterií v Evropě. Projekt s názvem Big Battery Lausitz (dále jen „BBL“) zahájí zkušební provoz v květnu 2020 a do ostrého provozu by měl přejít od července.

 

Projekt BBL představuje 50MW lithium-iontovou baterii s kapacitou 53 MWh . Investiční náklady dosáhly 25 milionů euro. Cílem projektu je poskytování podpůrných služeb (regulace frekvence). V podstatě se jedná o zajištění určitého sjednaného výkonu pro regulaci frekvence.

 

Tato služba má přesně definované předepsané parametry jako pohotovost náběhu, dobu poskytnutí, povinnost nejen dodávat do sítě, nýbrž i odebírat a především její automatický náběh nezávislý na řízení dispečinkem. Výkonová rezerva je poptávána společně pro negativní i pozitivní regulaci, v rámci této služby tedy není možné buď jen do sítě dodávat, či jen odebírat. Minimální možný nabízený výkon je určen na 1 MW.

 

Úspěch českého dodavatele

 

V tendru na dodavatele bateriového úložiště pro projekt BBL zvítězila ve druhé polovině roku 2018 s cenou kolem 25 milionů eur českobudějovická firma EGEM s.r.o.. Ta nabídla technické řešení sestávající z 13 bateriových kontejnerů, 26 výkonových střídačů zapojených do 13 výkonových transformátorů a dobu výstavby do poloviny roku 2020.

 

Největší bateriové úložiště se bude nacházet v areálu hnědouhelné elektrárny Schwarze Pumpe a do soustavy bude připojeno na napěťové hladině 110 kV. Na projekt přispěla 4 miliony eur také spolková země Braniborsko, na jejímž území se bude baterie nacházet.

 

Základ technického řešení obřího akumulátoru jsou výkonné lithiové bateriové články na bázi nikl-mangankobalt (tzv. NMC) společnosti LG Chem. Ty jsou sérioparalelně propojeny a seskládány do zásuvných modulů umístěných po sedmnácti v rozvaděčových stojanech nazývaných racky. Osmnáctý, poslední horní modul tvoří jednotka BPU (battery protection unit).

 

Další možnosti využití

 

V oceloplechovém klimatizovaném kontejneru baterie o délce 45 stop jsou vytvořeny dvě skupiny racků po dvaceti kusech. Každá z těchto skupin má svůj střídač. Všechny stojany jsou propojeny kabely do kabelových skříní a odtud do střídačů stojících na stanovištích vně bateriových kontejnerů. O řízení a monitoring jedné skupiny dvaceti stojanů se stará průmyslový počítač nazývaný battery system controller (BSC). Ten je dále propojen do nadřazeného systému řízení nazývaného energy management systém (EMS).

 

Důležitým aspektem celého řešení bateriového úložiště BBL je aplikace řízení a monitoringu. Z pohledu provozovatele zařízení bude bateriový zásobník ovládán a dohlížen z centrálního dispečerského pracoviště elektrárny Schwarze Pumpe. Zde je instalován moderní řídicí systém z provenience firmy Siemens SPPA-T3000. Samotná regulace frekvence ovšem po zadání tohoto režimu probíhá v souladu s požadavky síťového operátora a VDE 4120 plně automatizovaně.

 

Kromě své základní funkce, kterou je regulace frekvence, bude baterie BBL sloužit také jako podpůrný zdroj pro start ze tmy elektrárny Schwarze Pumpe. Za tímto účelem jsou dva střídače (jeden vždy jako hlavní a druhý záložní) příslušné dvěma bateriovým kontejnerům vybaveny speciálními obvody pro vytvoření síťové frekvence. Od nich je pak dále nastartován celý zásobník v ostrovním provozu. Po příslušném nastavení vodivých cest GIS rozvodny je plánován start plynové turbíny a z ní dále start uhelné elektrárny o výkonu 2× 800 MW.

 

„BigBattery Lausitz je pro společnost LEAG stěžejním projektem, který je v Evropě dosud jedinečný svou velikostí a technickým uspořádáním. Investujeme do inovativních technologií budoucnosti a rozšiřujeme naše stávající zařízení,“ uvedl Hubertus Altmann, člen představenstva LEAG zodpovědný za divizi elektráren.