Návrh novely LEX OZE II: Hledání rovnováhy mezi aktivními zákazníky a komunitní energetikou

S aktivním zájmem sleduji nedávný vývoj připravované novely LEX OZE II. Návrh se nyní soustředí spíše na aktivního zákazníka (nakupujícího, který ví, co poptává, a cíleně žádá konkrétní produkt) než na společenství, a tak přináší určité změny.

O rozvoji komunitní energetiky můžete s Patrícií Čekanovou a dalšími experty diskutovat na Smart Energy Forum -největší odborné konferenci o moderní energetice v Česku.

Zdroj: Patricie Čekanová (AKE ČR)

Podle návrhu by aktivní zákazník měl možnost mít až 10 odběrných míst a vyrobenou energii sdílet mezi nimi. Dále by až tři aktivní zákazníci směli sdílet energii mezi sebou, přičemž jsou stanovena určitá omezení. Tento přístup lze dle mého přesvědčení považovat za krok správným směrem a mohl by představovat nový začátek pro komunitní energetiku. V tuto chvíli by tak nemuselo být nezbytně nutné masivní zakládání energetických společenství, neboť novela se více zaměřuje na podporu modelu aktivního zákazníka.

S určitými obavami ovšem vnímám postoj opozice, která se chystá novelu nepodpořit a aktivně proti ní vystoupit. Je zde například několik nezodpovězených otázek ohledně definic energetických společenství a časového rámce pro implementaci novely. Očekávaná podpora komunitní energetiky tak může být ohrožena nejednotností mezi politickými subjekty.

Jinými slovy, je potřeba si uvědomit, že jakkoliv se budou politici nebo jiní odpůrci komunitní energetiky snažit o její nepodporu, staví se tímto postojem proti občanům-spotřebitelům, kteří si mohou takto vyrobenou elektřinu sami zužitkovat.

Spolupráce mezi politickými stranami a zúčastněnými subjekty je klíčová pro nalezení vyváženého řešení, které podpoří energetickou nezávislost občanů a přispěje ke snižování negativních dopadů změny klimatu. Doufám, že věcná debata a otevřený dialog povedou k dohodě, která bude sloužit nejen ekonomickým zájmům, ale také ochraně životního prostředí a udržitelné energetické politice naší země.

Autor: Patrícia Čekanová, Prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR

O rozvoji komunitní energetiky můžete s Patrícií Čekanovou a dalšími experty diskutovat na Smart Energy Forum -největší odborné konferenci o moderní energetice v Česku.