Národní plán obnovy: Na podporu solární energetiky půjdou další miliardy

Letos v březnu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo nový dotační program pro firemní fotovoltaické elektrárny na střechách pod názvem Národní plán obnovy. Zájem zcela překonal očekávání resortu, který v srpnu výzvu na žádost solárníků po druhé prodloužil a navýšil alokací dotací.

Zdroj: Wikipedia

O změnách v dotacích pro „soláry“ můžete diskutovat s Marianem Piechou, náměstkem sekce fondů EU během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.

Úspěšná lobby

V rámci programu Národní plán obnovy (NPO) se nově podporují fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace o výkonu do 1 MWp, které jsou umístěné na střechách budov. MPO původně plánovalo tuto výzvu uzavřít na konci června, ale pro velký zájem jí nejprve prodloužilo do konce srpna letošního roku.

V souvislosti s hrozbou vyčerpání dotací pro nové FVE z programu NPO vstoupil Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) ve spolupráci s Komorou OZE do jednání s vedením resortu MPO na konci června. Vedení CAFTu tehdy prosadilo návrh na prodloužení tohoto dotačního titulu až do konce listopadu.

„S ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví prodlužujeme příjem žádostí o podporu na nové FVE z programu NPO  až do 30. listopadu 2022,“ informuje web MPO.

Vedení resortu dále upřesnilo, že dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti o dotace na nové FVE budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU.

„Podařilo se nám získat dodatečné prostředky ve výši až 2 miliardy Kč na nové projekty FVE pro firmy. Zároveň tímto prodlužujeme termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní (bod 8.3 Výzvy),“ upřesňuje MPO.

Neskutečný zájem

Na počátku července zástupci CAFT upozornili MPO, že jestliže bude podávání žádostí pokračovat dosavadním tempem, pak finanční prostředky do konce příjmu žádostí na konci srpna nemusí vystačit.

„CAFT s Komorou OZE proto zahájil jednání s MPO o navýšení alokace na 5 mld Kč, případně vytvoření zásobníku projektů, tak aby bylo možné minimálně do konce srpna nechat příjem žádostí na nové FVE z programu Národní plán obnovy otevřený do dalšího období,“ sdělil Aleš Hradecký, předseda CAFT.

Na konci srpna MPO evidovalo v Národním plánu obnovy v I. Výzvě na FVE s/bez akumulace  celkem 3 441 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5,9 miliard Kč a tomu odpovídající výši 15,6 miliard Kč ve způsobilých výdajích na investice. Celkově to při průměrné ceně 20 millionů kč/1 MWp představuje potenciál ve výši cca 800 MWp nových FVE, které se musí postavit během následujících 2 let.

Pro srovnání – v roce 2021 se podle údajů 3 distribučních společnosti připojilo do sítě necelých 400 instalací na střechách firem s celkovým výkonem 19,2 MWp. Díky „megaúspěchu“ dotačního programu Národní plán obnovy v následujících letech v Česku vyroste více než 800 MW nových komerčních FVE, což čtyřicetinásobek loňského instalovaného výkonu v tomto segmentu.

O změnách v dotacích pro „soláry“ můžete diskutovat s Marianem Piechou, náměstkem sekce fondů EU během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.