Náměstek Neděla (MPO): V energeticko-klimatické politice si klademe ambiciózní cíle. K jejich splnění si ale chceme zvolit vlastní cestu

První zasedání Rady EU pro energetiku během finského předsednictví se věnovalo především návrhům integrovaných národních energeticko-klimatických plánů. Delegaci České republiky na jednání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Před zasedáním proběhla koordinace zemí V4. 

MPO


Svou přítomnost v Bruselu náměstek Neděla využil i k bilaterálním setkáním se zástupci rakouské, finské a řecké delegace. V rámci schůzek na půdě EK projednal české priority se zástupci generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Sešel se také s novou generální ředitelkou pro energetiku Ditte Juul Jørgensen.


Diskuze o cílech v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti 

Klíčovým bodem jednání ministrů energetiky EU byla debata o doporučeních Evropské komise k návrhům národních energeticko-klimatických plánů. Hovořilo se zejména o tom, jaký pokrok členské státy učinily při dosahování vytyčených cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. 

Několik členských států zdůraznilo potřebu jistoty v otázce financování opatření potřebných k naplnění svých ambicí, a to zejména s ohledem na probíhající diskusi o podobě nového víceletého finančního rámce. Rovněž byla často zmiňována regionální spolupráce jako důležitý nástroj pro vzájemnou výměnu zkušeností. 

Česká republika nabídla sdílení dobré praxe v oblastech, které Komise v návrhu českého národního plánu ocenila (například výzkum a inovace či metodika pro dosažení cílů obnovitelných zdrojů energie). 
Dosluhující komisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič vystoupení členských států shrnul tak, že úlohou Komise nyní bude zamyslet se, jak dále zlepšovat již existující interní mechanismy. A také, jak je co nejúčinněji sladit s tzv. evropským zeleným údělem, jehož návrh má být předložen v prvních 100 dnech mandátu nové Komise.

Ministři dále diskutovali o budoucnosti energetického sektoru po roce 2030 v souvislosti se snahou o dosažení klimatické neutrality. Náměstek René Neděla informoval o probíhajícím vyhodnocování možných dopadů na ČR a zmínil vytvoření uhelné komise v České republice. „V energeticko-klimatické politice si klademe ambiciózní cíle, ale je nutné členským státům umožnit, aby si k jejich splnění mohly zvolit vlastní cestu,“ zdůraznil Neděla.

Evropská komise následně informovala členské státy o aktuálním vývoji jednání mezi Komisí, Ruskem a Ukrajinou v otázce tranzitu plynu přes Ukrajinu od 1. 1. 2020 a rovněž o přípravách na potenciální přerušení tranzitu přes Ukrajinu. 

Náměstek Neděla poděkoval Evropské komisi za zprostředkovávání rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, vyjádřil podporu pokračování trilaterálních jednání a závěrem zdůraznil, že: „uzavření tranzitní cesty přes Ukrajinu by vedlo k ohrožení bezpečnosti dodávek a mělo by negativní dopad na ceny plynu v celé EU.“

Během pracovního oběda diskutovali vedoucí delegací na téma inovativních technologií v energetice na podporu klimatické neutrality s Alexanderem Stubbem z Evropské investiční banky a místopředsedou odcházející Evropské komise Jyrkim Katainenem.