Na Slovensku rapidně stoupá zájem o nové obnovitelné zdroje

Distribuční společnost Východoslovenská energetika (VSE) zveřejnila svou vůbec první zprávu o udržitelnosti. Ve zprávě společnost informuji mimo jiné o nárůstu zájmu o připojování nových obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: VSE

Boom zelené energie

Ve zprávě o udržitelnosti VSE informuje o pokroku v  oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). „Nárůst žádostí o připojení nových OZE dosáhl v roce 2022 o 530 % vyšší úrovně než v roce 2021,“ uvádí se ve zprávě.

Díky připojování nových OZE tvoří zelené elektrárny již více než polovinu celkového výkonu připojeného do sítě na východním Slovensku. „K 31. prosinci 2022 bylo v distribuční soustavě VSD připojeno 280 MW nových OZE, zatímco instalovaný výkon všech zdrojů elektřiny činil téměř 550 MW,“ uvádí zpráva s tím, že podíl OZE na celkovém instalovaném výkonu tak již dosáhl 51 %.

Největší podíl na připojování OZE připadl na fotovoltaické elektrárny, které  se na tomto čísle podílely více než 163 MW instalovaného výkonu v roce 2022.

Masívní investice

Diskutovaným tématem, které právě v souvislosti s rozvojem OZE nabírá na obrátkách, je také jalová energie. I v tomto případě dosáhli východoslovenští výrobci energie v loňském roce významného milníku.

„Důležitým pilotním projektem byla instalace prvního prvku kompenzace jalového výkonu. Jedná se o vícestupňový regulovatelný reaktor s instalovaným výkonem 9 MVAr, jehož úkolem je mimo jiné zlepšit regulaci a stabilitu napětí v elektrizační soustavě Slovenské republiky a zároveň poskytnout prostor pro efektivnější využití kapacity zařízení primární infrastruktury,“ uvádí zpráva.

Celkové investice do distribuční soustavy VSD přesáhly v roce 2022 hodnotu 56 milionů eur a ve srovnání s rokem 2021 vzrostly o 10 %. Celých 86 % investic směřovalo do obnovy, modernizace, automatizace a nových technologií.

V roce 2023 se VSD zaměří na investice do dokončení elektrické infrastruktury pro automobilku Volvo a chce také pokračovat například ve výstavbě optických přípojek.