Na trh přichází nové bateriové úložiště MTU Energy Pack od IBG Česko

Nový bateriový energetický systém skladování (BESS) pod značkou MTU Energy Pack QS,  který vykryje v době energetických špiček zvýšenou spotřebu elektrické energie, si pořídila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). Dodavatelem BESS je společnost IBG Česko, který na trhu poskytuje již déle než 25 let komplexní energetická řešení.

Zdroj: IBG Česko

Investice za více než 11 milionů korun

Podle sdělení zástupců Výzkumného energetického centra (VEC), jedna ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO, investice do nového BESS přesáhla 11 miliónů korun. Bateriové úložiště disponuje výkonem 150 kW a instalovanou kapacitou 534 kWh.

Pořízení záložního zdroje přinese nejen finanční úspory a modernizaci systému, ale umožní i energetickou soběstačnost VEC a v budoucnu i využívání solární energie. Informace o provozu baterie navíc zdejším zaměstnancům přijdou vhod i při spolupráci s komerčními partnery.

Bateriové úložiště slouží k ukládání elektrické energie pro zvýšenou spotřebu v době energetických špiček. Například tehdy, kdy je potřeba dobít elektromobily, jež má vědecké centrum k dispozici.

„Taková situace se nazývá Peak Shaving a umožňuje snížit roční/měsíční rezervované kapacity u distributora elektrické energie. Abychom nemuseli zvýšený příkon čtvrthodinového maxima rezervovat u distributora, využíváme v této situaci právě záložní baterii. Aktuálně nastavené hodnoty jsou do 100 kW odebíraných ze sítě. Vše nad 100kW pokrýváme z baterie. Tu nabíjíme v noci, kdy je spotřeba elektrické energie velmi nízká,“ objasnil využívání vedoucí projektant elektro VEC Jakub Meca.

Probíhá testovací provoz

BESS, která slouží také jako záložní zdroj, má za sebou dvouměsíční zkušební provoz. Během něj odborníci vyzkoušeli nejrůznější situace. Na univerzitě simulovali například výpadky elektřiny, kdy baterie plynule přechází do ostrovního provozu, aniž by to zákazník zaznamenal, nabíjeli a vybíjeli baterii maximálním výkonem. Žádné problémy s BESS v Ostravě během testovacího období nezaznamenali.

„Máme k dispozici i monitorovací dispečink, díky němuž úložiště sledujeme a v případě potřeby měníme nastavené parametry. Zjištěné informace můžeme využít nejen pro plánování dalšího využití baterie, ale také při jednání s našimi klienty. Získáváme tak praktické zkušenosti, které využijeme při přípravě projektů pro naše zákazníky,“ doplnil Meca.

Zatímco v současné době záložní zdroj využívá k nabíjení elektrickou energii pouze z distribuční sítě, v budoucnu se bude baterie nabíjet hlavně solární energií

Jaké výhody nabízí nové úložiště?

·         Na první pohled je nový BESS jednoduché zařízení, důležité ale je, co skrývá uvnitř.

·         Disponuje výkonem 150 kW a instalovanou kapacitou 534 kWh. Bateriové úložiště slouží především k vyrovnávání energetických špiček s využitím solární energie.

·         Umožňuje například provoz rychlých nabíjecích stanic pro elektromobily bez nutnosti navýšení rezervovaného příkonu od provozovatele distribuční soustavy.

·         Úložiště dále zajišťuje částečnou energetickou soběstačnost celého centra. V případě výpadku elektrické energie se budovy automaticky odpojí od distribuční soustavy a baterie vytvoří ostrovní provoz. A rezervní energie bude využita přesně tam, kde je nejvíce potřeba.

·         Dodaný Rolls-Royce Microgrid Controller a aktivní spínací prvky jsou schopny dílčí obvody automaticky připojovat a odpojovat dle aktuálního stavu zátěže.

„Celé řešení v podobě BESS je samozřejmě napojeno na energetický dispečink zákazníka, který zajišťuje monitoring celého energetického systému a v případě potřeby může měnit parametry provozu,“ informuje společnost IBG Česko na síti LinkedIn.