Na Těšínsku vyrostla obří solární elektrárna

Společnost LAMA solar technologies s.r.o. (člen člen skupiny LAMA ENERGY GROUP) dokončila zatím největší stavbu obnovitelného zdroje, a tp sice střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu 829,92 kWp. Nová elektrárna vyrostla na střeše tiskárny Finidr, s.r.o. v Českém Těšíně.

Zdroj: LAMA solar technologies

Největší instalace ve Slezsku

Nová fotovoltaická elektrárna je umístěná na střešních prostorách místní tiskárny  FINIDR s.r.o., jenž se specializuje na výrobu knižních publikací, katalogů a ostatní polygrafické produkce a od svého založení v roce 1994 se postupně stala jednou z největších tiskáren ve střední Evropě.

Při realizaci elektrárny se použilo  2 128 kusů FV modulů, 1 064 optimizérů, 9 střídačů DC/AC, DC a AC rozvodnic, bleskosvod, a vyvedení výkonu do vysokonapěťového (VN) rozvaděče, kde se na straně VN měří vyrobená nebo spotřebovaná elektřina.

„Jsme hrdí na to, že jsme mohli tak zajistit pro tuto firmu elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje – sluneční elektrárny,“ oznámila Společnost LAMA solar technologies s.r.o. na svém webu.

Jedná se o jednu z největších fotovoltaických elektráren v regionu Slezska, kde se nyní chystá výstavba několika velkých pozemních solárních elektráren.

Zacíleno na vlastní spotřebu

Díky elektřině, která se zde vyrobí ve výši 751 MWh se ušetří za rok cirka 645 tun CO2. Pro základní představu, kolik elektrárna vyrobí za dobu své životnosti, tak je to ekvivalent 6281 průměrných domácností, pro kterou by elektrárna mohla dodat elektřinu.

V případě tiskárny FINIDR, s.r.o. však veškerá elektřina bude použita pro vlastní spotřebu podniku a případné přebytky odkoupí naše sesterská společnost LAMA energy ze skupiny LAMA ENERGY GROUP. LAMA energy je český výrobce a dodavatel elektřiny a plynu. 

Společnost LAMA solar technologies s.r.o. na projektu elektrárny spolupracovala s partnerskou společnosti Skypartners, s.r.o., která se podílela na projektu elektrárny