Na Slovensku se nově podpoří zelené zdroje o výkonu až 50 MWp

Ministerstvo hospodářství vyhlásilo první výzvu na výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku.  Nově se tak podpoří projekty celkovou částkou  ve výši 18 milionů eur bez ohledu na použitou technologii. Na tiskové konferenci o tom informoval státní tajemník ministerstva Karol Galek.

Zdroj: Wikipedia

Nejméně 120 MW nových OZE

Aktuální dotační výzva podpoří instalaci nových OZE o výkonu od 500 kilowattů do 50 megawattů. Maximální výše podpory je stanovena na tři miliony eur na jeden projekt

Galek vysvětlil, že „výzva je technologicky neutrální a ministerstvo nebude rozlišovat, zda je energie vyráběna ze slunce, větru, biomasy nebo bioplynu.“

„Cílem je zvýšit podíl elektřiny vyrobené z OZE nejméně o dalších 120 megawattů do roku 2026,“ zdůraznil Galek ve své prezentaci, kterou si můžete prohlédnout na webu MH.

Současná výše podpory v rámci Plánu obnovy a odolnosti ve výši 18 milionů eur bude v budoucích výzvách navýšena o dalších 122 milionů eur.

Cena jako rozhodující kritérium

Výzva je určena všem podnikatelům, ať už fyzickým či právnickým osobám, a také samospotřebitelům. Právě tento druh výroby, kdy se elektřina spotřebovává na místě, je podle státního tajemníka Galeka nejefektivnější.

Hlavním kritériem při hodnocení předložených projektů budou nejnižší náklady na výrobu energie. Jedná se výhradně o investiční podporu. Maximální výše podpory je stanovena na 27 eur/MW. Žádosti o podporu z Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku   lze podávat do 12. července 2022.

O podporu bude možné žádat na celém území Slovenska. Projekty v Bratislavském kraji získají dotaci ve výši 45 % celkových způsobilých výdajů, zatímco projekty v ostatních regionech Slovenské republiky mají nárok na podporu ve výši 60 %.

Dalším kritériem pro poskytnutí podpory bude nenarušování přírody. Výroba energie musí být udržitelná.

Veškeré potřebné informace k této výzvě jsou k dispozici na webu Ministerstvo hospodářství SR.