MŽP poskytne dotaci přes tři miliardy Kč na snížení energetické náročnosti budov

Na úpravy pro snížení energetické náročnosti veřejných budov poskytne ministerstvo životního prostředí (MŽP) zájemcům dotaci 3,2 miliardy korun. Příjemci mohou z dotace zaplatit například nové fasády, okna či fotovoltaické panely. Příjem žádostí začne 1. prosince a skončí 30. září 2022.

Zdroj: ČEZ

Zacíleno na veřejný sektor

Dotace cílí na úpravy škol, nemocnic, úřadů a dalších veřejných budov. Požádat si o ni mohou například obce, kraje, státní příspěvkové organizace či vysoké školy.

„Peníze využijí na zateplení pláště budovy, výměnu oken, instalaci fotovoltaických systému a solárně-termických kolektorů, rekuperaci tepla či výměnu zdroje vytápění,“ popsala Pospíšilová, tisková mluvčí MŽP.

Ve vnitřních prostorách pak mohou žadatelé pomocí dotace modernizovat osvětlení, zlepšit akustiku, regulovat vytápění a větrání či bránit letnímu přehřívání budov pořízením stínících prvků.

Současná výzva navazuje na dotace poskytované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Od roku 2014 jsme podpořili 11 miliardami energeticky úsporné renovace 2437 úřadů, škol, nemocnic, hasičských stanic a dalších veřejných budov. Po těchto dotacích je dlouhodobě velká poptávka. A proto jsem rád, že se nám podařilo nad rámec OPŽP vyjednat další prostředky z Národního plánu obnovy, díky kterým můžeme podpořit nejen ty žadatele, na které se v OPŽP již nedostalo, ale i zcela nové zájemce,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Podpora komplexních projektů

Ministr dodal, že nové období operačních programů se rozběhne až začátkem roku 2022, řada obcí a měst má však už nachystané projekty, které je třeba začít realizovat. Do současné dotační výzvy tak půjdou prostředky z Národního plánu obnovy. Zájemci o ně budou žádat v rámci Národního programu Životní prostředí.

Dotace podle MŽP cílí hlavně na projekty z již ukončené 146. výzvy OPŽP, které zůstaly bez podpory kvůli vyčerpání alokace. Lze však podat i úplně nový projekt.

„Rádi bychom, aby žadatelé o rekonstrukci přemýšleli komplexně a udělali co nejvíce opatření, jak na venkovních částech budovy, tak uvnitř, zdůraznil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

„Výše dotace se bude odvíjet od dosažených energetických úspor a pohybovat se bude v rozmezí od 40 do 65 % celkových způsobilých výdajů. Žadatelé, kteří realizaci provedou metodou EPC, tzv. energetické úspory se zárukou, nebo zadají veřejnou zakázku podle metodiky Design & Build (& Operate), mohou dosáhnout na dotaci až 70 %,“ upřesnil ředitel.

Příjem žádostí začne 1. prosince a skončí 30. září 2022. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2025.

Další informace k dotační výzvě naleznete na tomto odkazu.