MPO spustilo proces sektorového šetření pro výrobny z roku 2012

MPO zahájilo sektorové šetření pro zdroje uvedené do provozu v roce 2012. Provozovatelům jednotlivých zdrojů rozesílá v rámci sektorového šetření dotazníky k zjištění přiměřenosti podpory. Schválený limit pro vnitřní výnosové procento u všech druhů OZE je dle nařízení vlády stejný a to – 8,4 %. Do 27. 3. 2023 by měli provozovatelé zaslat zpět dotazníky sektorového šetření k přiměřenosti podpory, které MPO rozeslalo.

Zdroj: Amper Meteo

Nástroj pro výpočet IRR

CZ Biom provozuje nástroj pro výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR) na webu www.prekompenzace.cz. Tento nástroj umožňuje stanovit IRR nanečisto a data exportovat do formátu .xls. Následně pak je možné jen data překopírovat do zaslaného formuláře přiměřenosti podpory od MPO. Samozřejmě je možné vyplňovat dotazník MPO rovnou bez přípravy v naší online kalkulačce.

Jelikož jsou součástí dotazníku makra, při otevření souboru musíte odsouhlasit jejich spuštění. Starší verze Excel mohou mít se správnou funkcí dotazníku problémy, a proto nemusí výpočet dobře a nebo často vůbec provést. Marka také nefungují v jiných tabulkových procesorech jako Openoffice nebo Google docs. Vzhledem k tomu, že se tváří dotazník jako nebezpečná příloha, je také možné, že výzva k vyplnění skončila jako Spam v koši.

Provozovatelé výroben z roku 2012, kteří výzvu neobdrželi, by ji měli hledat třeba tam. Výzvu MPO rozesílá emailem, a to na adresy uvedené jako kontaktní na portále OTE. Zde také vzniká seznam provozoven uvedených do provozu v předmětném roce. Jestliže jste provozovatel výrobny z roku 2012 a přitom jste neobdržel výzvu a nenašel ji ani ve spamu, je možné i tak dotazník odeslat (dotazník je ke stažení ZDE).

Pozvánka na seminář

CZ Biom pro své členy provádí bezplatnou konzultaci a kontrolu Vašeho výpočtu IRR, jak u bioplynových stanic, tak u tepláren spalujících pevnou biomasu. V roce 2012 bylo uvedeno do provozu velké množství bioplynových stanic. Jedná se o cca 130 BPS a jednotky zdrojů na pevnou biomasu. Vyplnění dotazníku je důležité pro všechny provozovatele, přípravu prosím nenechávejte na poslední chvíli. Jakmile budete mít dotazník připravený/vyplněný odešlete jej na adresu irr@biom.cz. Na stejné adrese je také možné využít konzultaci k jakémukoliv problému ohledně výpočtu překompenzace. 

Nezapomeňte, že odeslání dotazníku je dle zákona povinné, jestliže jste byli k tomu vyzváni. Odevzdáním dotazníku se také otevírá možnost následně žádat o individuální podmínky podpory či opatření, což se týká zejména těch, kteří dostali investiční dotaci.

Ve dnech 21. a 22. 3. 2023 CZ Biom pořádá semináře čistě k problematice výpočtu IRR a vyplnění dotazníku přiměřenosti podpory od MPO. Na seminář jsou zváni jak členové CZ Biom, kteří jej mají po registraci zdarma, tak i nečlenové za poplatek 2.000,- Kč bez DPH. První seminář se uskuteční v Hotelu Na Farmě v Choťovicích (úterý 21. 3.) a druhý v Olomouci v budově RCO (středa 22. 3.). Obě akce se budou konat v čase od 9:30 do 12:30 a následně dokončíme diskuze u oběda, na který všechny účastníky semináře CZ Biom zve.  

Registrace na seminář ZDE.