MPO: Pro příjemce dotací z programu OP PIK lze požádat o prodloužení ukončení projektu

Na svém webu Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje zájemce o dotace z programu OP PIK, že lze požádat o prodloužení ukončení projektu i za rámec data stanoveného příslušnou Výzvou, a to maxiálně v termínu do do 30.června 2023.

Zdroj: Wikipedia

Prodloužení ukončení projektu

ŘO OP PIK informuje, že vlivem vyšší moci (který musí být odůvodněn a podložen konkrétními skutečnostmi a dokumenty) je možné požádat o prodloužení ukončení projektu i za rámec data stanoveného příslušnou Výzvou. Fyzickou i finanční realizaci lze prodloužit maximálně do 30.6.2023. Posuny za 30.6.2023 jsou možné pouze u projektů, které významně přispívají k strategickým potřebám ČR, naplnění cílů operačního programu nebo dočerpání alokace.

Konkrétně je možné žádat na základě pozitivních skutečností uvedených v tabulce níže. V případě negativní skutečnosti bude Žádost o změnu zamítnuta.

Více informací obdrží příjemci formou interní depeše v systému ISKP2014+.