MPO připravuje nový Energetický zákon, který umožní vznik nových zelených komunitních elektráren

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo připravovat zcela nový Energetický zákon. Po letech a desítkách novelizací nastal čas energetický zákon nahradit zcela novým sektorovým kodexem, který by měl zohledňovat a hlavně napomáhat změnám v energetice, a to zejména směrem k decentralizaci, digitalizaci, dekarbonizaci a demokratizaci.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Rozvoj energetických komunit

Na přípravě nového energetického zákona se aktivně podílí Komora OZE, jejíž zástupci pracují v přípravném týmu pod vedením MPO.

 

Nový energetický zákon bude implementovat evropskou legislativu v čele se Směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Vedle novinek pro všechny subjekty na energetickém trhu, včetně výrobců, jsou důležitým tématem, kterými se zákon zabývá, samospotřebitelé energie (tzv. Prosumeři) a dále energetické komunity a komunitní obnovitelné zdroje.

 

Tedy zdroje připravované a provozované obcemi, jejich občany a malými a středními podnikateli. Nejen téma obnovitelných komunit se řeší v koordinaci s přípravou transpoziční novely zákona č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Malý rozvoj v Česku

V současné platné legislativě je komunitní energetika hrubě opomíjí. Ta přitom hraje v západní Evropě, ale i v klimaticko-energetických plánech dalších členských zemí EU důležitou roli.

 

V Česku je v současnosti 90 obcí, které mají licenci pro podnikání v energetice, a mohou tak využít čisté energetické zdroje. Tři pětiny z nich mají oprávnění na výrobu elektřiny, nejčastěji jde o menší solární elektrárny. Z celkového počtu obcí v Česku mohou podnikat v energetice 1,4 procenta.

Komunitní energetika přináší celou řadu výhod. Nejen, že tyto projekty snižují emise uhlíku, ale zejména staví solidaritu jako svoji klíčovou hodnotu a často do projektu zahrnují znevýhodněné členy svých komunit. Energetická družstva mají obrovský potenciál. Produkují a obchodují s čistou a dostupnou energií. Pro běžné občany je velmi lákavé kupovat energii od lokálního družstva, neboť z toho těží celá místní komunita.

 

Inspirace z Kněžic

Za příklad úspěšného komunitního projektu v České republice může sloužit obec Kněžice na Nymbursku, jež se pyšní označením ESO: energeticky soběstačná obec. Kněžický projekt je příkladem komunitní energetiky pracující s obnovitelnými zdroji, což se může stát velmi účinným nástrojem rozvoje venkova.

Kněžice v minulosti postavily bioplynovou stanici a dva kotle na biomasu..Díky „bioplynce“ vyrobí Kněžice více elektřiny, než sama obec spotřebuje. Přebytky Kněžice prodávají do běžné sítě. Teplo z motoru pomáhá zahřívat radiátory ve větší části vesnic.

V letošním roce Kněžice společně s partnery chystají spuštění virtuální sítě, která by, pokud se potvrdí očekávání, mohla předznamenat vybudování lokální distribuční sítě pro dodávku elektřiny. „Zatím to bude hra čísel, sběr dat – a pokud se tento model osvědčí, vybudovali bychom i fyzicky síť napájející devět obecních budov,“ plánuje starosta obce Milan Kazda.