MPO pokračuje v přípravě novelizace energetického zákona. Co dozná změn?

Minulý týden vláda schválila novelu Energetického zákona, která mimo jiné reaguje na nekalé praktiky některých nepoctivých prodejců energií. Materiál počítá i s dalšími opatřeními, která by měla pročistit energetický trh. Resort MPO také chystá zcela nový energetický zákon.

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

Dvě novely Energetického zákona

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v současné době pracuje na dvou novelách Energetického zákona (EZ). Tzv. „malá“ novela EZ řeší mimo jiné reaguje na nekalé praktiky některých nepoctivých prodejců energií. Předlohu také zajišťuje transpozici některých evropských směrnic.

 

„Vzhledem k naléhavosti a nutnosti řešit přednostně formální výtky Evropské komise k transpozici třetího energetického balíčku a mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství, předložilo MPO novelu energetického zákona v užším rozsahu, než bylo předáno do meziresortního připomínkového řízení,“ informovalo minulý týden na svém webu MPO.

 

Kromě malé novely EZ resort zahájil přípravu věcného záměru zcela nového energetického zákona (tzv. „velká“ novela EZ). Cílem velké novely EZ má být stanovit nový právní rámec pro akumulaci energie a také pro komunitní OZE projekty v České republice.

 

Posílení ochrany spotřebitele na trhu s energií

„Malá novela EZ zavádí nový druh podnikání – zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění udělovaného Energetickým regulačním úřadem, říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

 

Každý zprostředkovatel bude veden v registru, který ERÚ zveřejní na svém webu. Novela nově upravuje také přestupky včetně příslušných sankcí, kterých se dopustí fyzická nebo právnická osoba v případě poskytování zprostředkovatelské činnosti v energetice bez platného oprávnění,“ dodává Havlíček.

 

 

Novela posiluje ochranu spotřebitele na trhu s energií. Zákazník bude mít možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu.

 

 

Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Spotřebitel bude mít také snazší možnost ukončit smlouvu na dobu určitou, u které bylo sjednáno automatické prodloužení závazku. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

 

 

„Novela také upravuje časová omezení plných mocí, kterými mohou spotřebitelé zmocnit obchodníka nebo zprostředkovatele jednat v jejich zastoupení. Nově jsou plné moci časově limitovány na max. šest měsíců od jejich udělení,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Zákon tak reaguje na nekalé praktiky, kdy zmocněné osoby udělené zmocnění například používají vícekrát bez vědomí zákazníka, nebo i po několika letech, kdy zákazník již s využitím jím vydaného zmocnění nepočítá.“