MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj ve výši jedné miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). Výzva je určena nejen malým, ale i středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací a společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června do 25. září 2023.

Zdroj: Wikipedia

Dotace až 100 miliónů na projekt

„Podpora firem s infrastrukturou pro výzkum a vývoj je pro Českou republiku výhodná proto, že tak posílíme naše inovační kapacity a díky tomu i rozvoj podnikaní s vysokou přidanou hodnotou. Proto vypisujeme tuto vyzvu, ve které je pro ně k dispozici až jedna miliarda korun na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající například v pořízení nových strojů, zařízení a dalšího vybavení nezbytného pro zajištění aktivit těchto center. V rámci výzvy Potenciál lze podpořit také náklady na investice do budov,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dotace na projekt je minimálně ve výši 2 milionů korun a maximálně do výše 100 milionů korun. Míra podpory se pohybuje od 20 do 70 % dle velikosti podniku. Spolu s malými a středními podniky jsou ve výzvě podporovány rovněž malé společnosti se střední tržní kapitalizací s nejvýše 499 zaměstnanci a společnosti se střední tržní kapitalizací, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců.

„Model hodnocení výzvy je v souladu s principem „významně nepoškozovat“ životní prostředí, tedy principem Do no significant harm, který je ukotven v Zelené dohodě pro Evropu,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Informační servis

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu.

API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace Agentura také provozuje zelenou linku 800 800 777, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Podrobnější informace k výzvě jsou na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.