Moravskoslezský kraj hodlá vytvořit první vodíkové údolí v Česku

Proč a jak používat vodík? Potřebujeme z regionu vytvořit první české „vodíkové údolí“, kde energetiku založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie? Odpověď i na další otázky spojené s využívaním tohoto plynu přináší Strategie rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji do roku 2034. Dokument na své nedávné schůzi schválili krajští zastupitelé.

Zdroj: Wikipedia

Nová vodíková strategie

Moravskoslezská vodíková strategie je první v Česku, kterou schválil nejvyšší orgán samosprávného celku. Je v souladu s Vodíkovou strategií ČR, kterou aktuálně projednává mezirezortní komise, Státní energetickou koncepcí a Politikou ochrany klimatu.

Za její podobou stojí Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., který má 34 členů. Její tvorba trvala téměř rok, připomínkovalo ji přes 50 stakeholderů.

„Vodík může našemu kraji pomoci nejen s celkovou dekarbonizací z pohledu předpisů EU a snížením emisí pro jeho obyvatele, ale také s ochranou místních firem před absurdním systémem emisních povolenek, vyšší samostatností a bezpečností místní energetiky, přilákáním investorů do zelené energetiky, a především nastartováním zcela nového byznysu pro místní firmy – tedy skutečnou hospodářskou transformací, o které se více mluví a píše, než reálně dělá,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a předseda dozorčí rady Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s. Jakub Unucka.

Velké ambice

Unucka dodal, že podle Strategie má Moravskoslezský kraj a firmy v něm působící ambici být lídrem v zavádění vodíku v rámci České republiky. 

„Protože musíme, chceme a máme na to nejlepší předpoklady. A hlavně nesmíme zaostat za našimi evropskými sousedy, zejména Polskem, Rakouskem, ale i Slovenskem. V takovém případě by nás všechny investice nejen obešly, ale transformace regionu by rozhodně nebyla tak rychlá, jak potřebujeme,“ vysvětlil Jakub Unucka.

Podle Unucky dokument jasně ukazuje, že primární použití vodíku v Moravskoslezském kraji je v průmyslu. Jeho využívání v dopravě je v celkovém kontextu okrajové.

„Velmi přísné evropské regulativy nutí průmysl být víc a více zelenější. Chceme-li tak v našem kraji ocelářský, chemický a strojírenský průmysl zachovat, je vodík naprosto nedílnou součástí tohoto ‚ozeleňovacího‘ procesu. Strategie nám říká, jak toho dosáhnout, proč a také čím. Akcelerace staveb vodíkových zásobníků, stejně jako budoucí infrastruktura ve formě vodíkových produktovodů jsou nepochybně touto cestou. Chceme-li průmysl zachovat, potřebujeme levný vodík ze zahraničí,“ řekl Jakub Unucka.

Konec barevné diskriminace

Unucka dále upozornil, že klíčovým sdělením Strategie je nutnost odstranit „barevnou diskriminaci“ vodíku. 

„Zelený vodík, který je určen pro aplikaci v dopravě, nejsme schopni v našem kraji vyrábět za přijatelnou cenu. Současná cena vodíku není v dnešní ekonomické realitě akceptovatelná a pokud se nesníží, nebude vodík ekonomicky životaschopný. Musíme proto docílit takových změn v národních i mezinárodních předpisech, aby reálné používání vodíku v kraji bylo ekonomicky únosné už od prvních pilotních projektů, nikoliv až v daleké budoucnosti,“ konstatoval Jakub Unucka

Podle Unucky je strategie vodíkových technologií Moravskoslezského kraje živý dokument, který bude nutné pravidelně aktualizovat, reagovat na změny předpisů na evropské a národní úrovni.