Modernizační fond: První výzvy na nové projekty budou oznámeny v květnu

Na konci ledna 2020 došlo k uzavření žádostí o dotace v rámci tzv. předregistrační výzvy pro program Program RES+, který je součástí Modernizačního fondu. Rekordní zájem byl především o fotovoltaické elektrárny. „Nyní je v plném proudu příprava ostrých výzev a finálních podmínek pro první tři programy,“ říká Ing. Lucie Früblingová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rozhovoru pro náš portál.

Zdroj: Amper Meteo

SN: Kolik žádostí jste celkem dostali co do počtu, Kč a na instalovaný výkon (MW)?

V rámci programu RES+ jsme obdrželi 8 359 projektových záměrů. Souhrnný instalovaný výkon za všechny projektové záměry je 23 941 MW. Je ale na místě zmínit, že se v řadě případů jedná o ideové záměry a bude tedy ještě otázkou, kolik z nich nakonec splní podmínky ostrých výzev a uspěje.

SN: Největší zájem byl zcela určitě o nové fotovoltaické elektrárny (FVE). Kolik z nich připadlo na projekty na budovách, na zemi, na vodě či v podobě agrivoltaiky?

Potvrzuji, že výrazně nejvyšší zájem byl o FVE. Z celkového počtu přijatých záměrů připadá 96 % právě na FVE, jejich podíl na instalovaném výkonu pak činí 88 % a na plánovaných investicích 82 %. Pro rozdělení mezi různé typy instalací FVE přikládáme níže tabulku procentuálního zastoupení jednotlivých instalací FVE ke všem projektovým záměrům s plánem výstavby FVE.

 

Počet

Výkon

FVE na budovách

65 %

35 %

FVE pozemní

26 %

56 %

FVE na vodních plochách

1 %

2 %

Agro FVE

8 %

7 %

 

SN: Jaké procento zájemců o nové FVE hodlá využít akumulaci? Zaznamenali jste kromě bateriových úložišť i zájem o projekty akumulace na bázi vodíku?

S akumulací energie počítá přibližně 52 % projektových záměrů. Formulář pro podávání projektových záměrů neobsahoval samostatnou kolonku pro určení typu akumulace a z obecného popisu projektu nebylo dosud možné s ohledem na velké množství přijatých záměrů informace o alternativních formách akumulace statisticky vyhodnotit.   

SN: Pokud se jedná o regionální rozložení, ve kterých regionech je největší zájem o nové OZE?

Nejvíce projektových záměrů je z této čtveřice krajů (sestupně): Středočeský, Moravskoslezský, Ústecký, Jihomoravský.

SN: Jak nyní pokračuje schvalování Mod.Fondu s Evropskou komisí? Kdy bude spuštěna první ostrá výzva pro Program RES+?

Nyní je v plném proudu příprava ostrých výzev a finálních podmínek pro první tři programy. Stále probíhá intenzivní komunikace s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou, která v červnu stanoví alokaci na první letošní výzvy.

Pokud vše dopadne dobře, na začátku dubna bychom chtěli otevřít první ostrou výzvu pro program HEAT, pro další dva programy (RES+ a ENERG ETS) by výzvy následovaly v květnu. Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci.

SN: Jakým způsobem bude posuzována kvality projektů pro první kolo ostré výzvy, pokud se jedná o FVE? Již máte stanovenou metodiku posuzování žádostí?

Projekty musí splňovat technické požadavky, které budou součástí podmínek programu RES+. Tyto finální podmínky bychom chtěli zveřejnit v průběhu příštího týdne.

Z velké části tyto podmínky ale vychází z navrhovaných podmínek, které jsme zveřejnili v listopadu loňského roku společně s vyhlášením předregistračních výzev. Velké projekty budou soutěžit v rámci kolových výzev s nastavenou min. hranicí efektivity, malé projekty budou mít nastaveny min. parametry garantující efektivitu. Veškeré detaily zveřejníme spolu s vyhlášením výzvy v květnu.

Redakce portálu www.solarninovinky.cz tímto děkuji za rozhovor Ing. Lucii Früblingové, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tiskové mluvčí SFŽP