Místo skládky odpadů v Košicích vyrostou nové fotovoltaické elektrárny

Na místě skládky odpadů v areálu dolu Bankov v okrese Košice na Slovensku by mohly vyrůst dvě nové fotovoltaické elektrárny v hodnotě devíti milionů eur. Vyplývá to ze záměru, který nedávno předložila k posouzení vlivů na životní prostředí EIA společnost FVE Bankov. Informuje o tom deník Pravda.

Zdroj: Solek

Solární energie místo skládky

Projekt nových elektráren počítá s instalací 11 110 panelů. Instalovaný výkon fotovoltaického systému je rozdělen do 555 jednotlivých polí po 20 panelech. Očekávaná maximální roční výroba elektřiny bude dosahovat cca 6 MWh. .

Společnost FVE Bankov plánuje postavit elektrárny na ploše téměř 120 tisíc metrů čtverečních. V současné době se lokalita využívá jako skládka inertního odpadu z dolu Bankov. Na dotčených pozemcích se v současné době nacházejí haldy vzniklé při těžbě magnezitu.

Dokončení v roce 2023

Investor předpokládá, že výstavba fotovoltaických elektráren bude zahájena v září tohoto roku a dokončena bude v březnu 2023. Zařízení by měla být uvedena do zkušebního provozu v květnu příštího roku a následně do trvalého provozu.

Podle projektové dokumentace bude nutné při realizaci projektu provést kácení stromů. V tomto areálu již stojí jedna fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,98 MW, kterou provozuje společnost Galimed od roku 2011.