Ministryně Hubáčková (MŽP): Raketový růst zájmu o dotace z NZÚ. V kurzu je fotovoltaika i výměny kotlů

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), který je financovaný z Národního plánu obnovy, pomáhá dlouhodobě snižovat náklady na energie. Aktuální růst cen energií výrazně zvyšuje i zájem o dotace na úsporná opatření, jen za prvních pět měsíců tohoto roku požádalo o dotace více lidí než za celý loňský rok.

Zdroj: KDÚ-ČSL

Podpora se rozšiřuje i na další domácnosti

Ministerstvo životního prostředí navíc ještě rozšiřuje pomoc domácnostem. Nově mohou peníze na výměnu nevyhovujícího vytápění získat majitelé bytů v bytových domech i jednotlivě a podpora se rozšiřuje také na majitele tzv. řadových domků evidovaných jako vymezené bytové jednotky.

„Zájem o program NZÚ pozorujeme dlouhodobě, vlivem složité situace na trhu s energiemi i přísnějších požadavků na ekologická řešení nárůst v posledních měsících enormně zrychlil. Oproti minulým letům je nyní téměř čtyřnásobný. Jen za pět měsíců tohoto roku obdržel Státní fond životního prostředí ČR již 23 745 žádostí s požadavkem na 4,6 miliardy korun,“ uvádí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

I přes mimořádnou oblibu dotačního programu se snaží ministerstvo zájem o úspory energie v domácnostech ještě více povzbudit a dotace zpřístupnit co největšímu okruhu lidí. Prvním krokem je s platností od 1. června sada programových novinek, díky kterým bude moci uspořit za energie a získat lepší a ekologičtější bydlení ještě více domácností.

„Vlastníci bytových jednotek v bytových domech zcela určitě přivítají možnost zcela bez omezení požádat o podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla ve svém bytě. Dotační podporu jsme také rozšířili o majitele tzv. řadových domků, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako vymezené bytové jednotky,“ upřesňuje ministryně Anna Hubáčková nejdůležitější novinky. V aktualizovaných pravidlech programu Nové zelené úsporám tak bude podpora „řadovek“ zařazena do kategorie Rodinné domy a jejich majitelé budou moci žádat o všechny druhy podpory určené pro vlastníky rodinných domů.

Změny pro novostavby

Další skupinou, která bude mít nyní možnost získat finanční prostředky z programu, jsou žadatelé s již dříve vyplacenou podporou na novostavbu, případně ti, kteří tuto dotaci aktuálně čerpají. Takoví zájemci si mohou opět požádat o dotaci, a to na doplňková energetická opatření, jako je fototovoltaika, řízené větrání, využití tepla z odpadní vody či ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie. V případě bytových domů mohou být nově žadatelem a příjemcem podpory i příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Již v dubnu přistoupil rezort k úpravě nabídky dotací v reakci na plány Evropské komise a České republiky snížit závislost na dodávkách ruského plynu a zvýšit energetickou bezpečnost země. Od 1. května byla ukončena podpora plynového vytápění u výměn stávajících neekologických zdrojů.

Současně vstoupilo v platnost, že od 1. července nebude možné získat dotaci ani na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu. Program také nepodpoří opakovanou výměnu zdroje, v případě že ta předchozí proběhla za přispění dotačních prostředků po 1. 1. 2009. Na druhou stranu se o dotaci na výměnu zdroje vytápění mohou ucházet i majitelé vymezených bytových jednotek u rodinných domů.

Skokový nárůst zaznamenává fotovoltaika a výměny neekologických kotlů

V říjnu loňského roku spustilo ministerstvo novou etapu programu, financovanou z prostředků Národního plánu obnovy v objemu 19 miliard korun. Zatímco v předchozí etapě dominovalo mezi podporovanými opatřeními zateplení budov, aktuálně se jednoznačně nejvyšší oblibě těší příspěvek na domácí fotovoltaické systémy. Počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku přijatých od počátku roku již překonal čísla za celý loňský rok a tvoří polovinu všech žádostí v nové etapě programu.

Druhým nejčastěji žádaným opatřením jsou výměny neekologických kotlů a lokálních zdrojů, jejichž podporou ministerstvo doplňuje program kotlíkových dotací určených letos výhradně nízkopříjmovým domácnostem.

Setrvalý zájem je i o tzv. Dešťovku, tedy oblast podpory hospodaření s dešťovou a odpadní vodou u obytných budov. Dříve samostatný program byl pod program Nová zelená úsporám začleněn loni v říjnu. Výhodou je, že majitelé domů mohou pořízení nádrže na dešťovou vodu zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, např. zateplením, výměnou starého kotle atd., a získat tak finanční bonus. Stále větší oblibě se těší také příspěvek na dobíjecí stanice pro elektromobily či zvlášť vyčleněný ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie.

I přes enormní nápor žadatelů se příjem žádosti daří zvládat

„Další etapa programu Nová zelená úsporám běží více než dobře. Jestliže jsme v předchozích letech evidovali v programu průměrně 35 žádostí denně, v loňském roce to byl už dvojnásobek a letos přijímáme každý den kolem 170 žádostí,“ přibližuje ministryně Anna Hubáčková.

Mimořádný zájem o dotační program potvrzuje i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad má na starosti administraci žádostí. „I přes mimořádný nápor žadatelů se nám daří dodržovat standardní šestitýdenní lhůtu pro akceptaci žádosti, během které musí žádost nejprve projít formální a technickou kontrolou. Nikdo se nemusí bát, že by se na něj prostředky nedostaly,“ upřesňuje Valdman

NZÚ významně přispívá k celkovým úsporám energií a ochraně klimatu

Program Nová zelená úsporám je Evropskou komisí hodnocen jako nejúspěšnější program v České republice v oblasti úspor energie, a to nejen čerpáním prostředků, ale především efektivností vynaložených nákladů na dosažené úspory v konečné spotřebě energie.

„Podle evidence proplacených žádostí se dotační program podílel na úspoře 5,52 PJ a snížení emisí CO2 o 905,3 tis. t/rok. Realizací všech opatření dle aktivních žádostí lze predikovat, že v rámci NZÚ budou dosaženy úspory v konečné spotřebě energie ve výši cca 8,7 PJ a snížení emisí CO2 o 1 428,5 tis. t/rok,“ shrnuje přínosy pro životní prostředí ředitel Valdman.

Výsledky probíhajícího programu Nová zelená úsporám dokládají, že správně nastavená dotační podpora úsporných opatření má nejen silný motivační a stabilizační efekt pro domácnosti, ale též podporuje rozvoj realizačních firem, nárůst pracovních míst ve stavebnictví a má významný přínos pro státní rozpočet.