Ministr Síkela: Posílení energetické soběstačnosti je nezbytné v důsledku války na Ukrajině

Minulý týden se ministři pro energetiku členských zemí EU se v návaznosti na ruský vojenský vpád na Ukrajinu mimořádně sešli v Bruselu. Hlavním tématem byla připravenost Unie a členských států na možné přerušení dodávek ropy a plynu. Ministři volali po zavedení společných opatření a okamžité pomoci Ukrajině.

Zdroj: MPO

 

Důraz na energetickou bezpečnost a diverzifikaci zdrojů

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely je nutné přehodnotit dosavadní pohled na energetickou bezpečnost Evropské unie a zvýšit diverzifikaci zdrojů.

„Naším cílem je snižování závislosti EU na zemním plynu a ropě, snižování spotřeby energií a zlepšování energetické účinnosti,“ říká ministr Síkela. Zároveň je podle ministra nutné přehodnotit energetickou bezpečnost EU a pokračovat v diverzifikaci zdrojů. Česká republika proto navrhla zavést povinnost pro dodavatele udržovat jistý minimální objem plynu v zásobnících, a to v rámci celé EU.

Dlouhodobý dopad na sektor energetiky

V současné době je zřejmé, že agrese Ruské federace vůči Ukrajině bude mít dlouhodobý dopad na sektor energetiky. 

„Jako EU musíme pokračovat v systematickém posilování naší energetické soběstačnosti. Zároveň jsem vyzval své kolegyně a kolegy, abychom Ukrajině vyjádřili plnou solidaritu v oblasti energetiky, a to prostřednictvím konkrétních činů. Podpořil jsem proto připojení ukrajinské elektrické přenosové soustavy k elektrické soustavě EU,“ říká Síkela.

 „Bezprecedentní ruská invaze na Ukrajinu nás nutí, abychom se důkladně zamysleli nad tím, jak jsme jako EU i jednotlivé členské státy připraveni na případné přerušení dodávek energií,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Oceňujeme, že se Evropská komise snaží hledat cesty, jak aktivně přispět k zajištění dostatečného objemu dodávek zemního plynu do EU od širokého spektra dodavatelů.“


Česká republika zatím nezaznamenala jakékoliv problémy v oblasti dodávek zemního plynu nebo ropy z Ruska do EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu situaci nepřetržitě monitoruje a v případě nutnosti by Česko přijalo nezbytná opatření za účelem fungování tuzemského trhu s plynem, ropou i pohonnými hmotami.