Ministr Síkela:  Energetika sehrála klíčovou roli během českého předsednictví EU

Během českého předsednictví se podařilo prosadit řadu priorit Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Hlavní roli hrála energetika, ve které se podařilo dojednat klíčová opatření pro posílení energetické bezpečnosti, ale i pro utlumení ruského zneužívání energetiky jako zbraně.

Zdroj: MPO

Úspěšné předsednictví

„Naše předsednictví začalo i skončilo velkými úspěchy v podobě dojednaných opatření v oblasti energetiky. Podařilo se nám sjednotit Evropu proti ruskému zneužívání energetiky jako zbraně a dojednali jsme opatření, která nás připravila na tuto zimu, zmírnila dopady vysokých cen energií na evropské občany a firmy a pomohla připravit Evropu i na další zimu a vyhnout se během toho extrémním nárůstům cen,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Podle Síkely jsme během předsednictví zaznamenali neuvěřitelné tempo jednání v Praze i Bruselu. „Jen já jsem předsedal rekordnímu počtu Rad pro energetiku, a našemu vyjednávacímu týmu v Praze a v Bruselu se dařilo během dnů nebo týdnů nacházet evropskou shodu na opatřeních, u kterých by nám to dřív trvalo dlouhé měsíce či dokonce roky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli,“ dodal Síkela.

Klíčová opatření v energetice

Během půlročního předsednického období předsedala Česká republika dvěma řádným, jedné neformální a pěti mimořádným Radám pro energetiku (oproti obvyklému počtu dvou až tří zasedání za pololetí). Ruská agrese proti Ukrajině naplno odhalila zranitelnost Evropy vyplývající z její závislosti na dovozech fosilních paliv z Ruska, které začalo plyn využívat jako nástroj vydírání.

Českému předsednictví se v reakci na ruskou agresi podařilo ve zrychleném procesu dojednat několik klíčových nouzových opatření, abychom dokázali společně čelit ruské energetické agresi. Ministři pod českým vedením našli shodu na úsporách plynu i elektřiny a dohodli se na společných nákupech plynu i na pravidlech vzájemné solidarity, pokud by některé evropské zemi plyn došel a potřebovala by pomoc od ostatních. Shodli se také na krizovém cenovém mechanismu, který zavádí dynamický cenový strop na cenu plynu.

Díky těmto opatřením je Evropa připravena nejen na tuto zimu, ale i na tu příští. Již teď máme plán, jak společně nakoupit 13,5 miliard metrů krychlových plynu, stejně jako výrazně podpořit přechod od zemního plynu k vodíku, včetně vodíku vyráběného z jádra.

„Na předchozích mimořádných Radách pro energetiku jsme ještě v létě schválili dohodu o úsporách energií, které se teď ukazují jako ta nejúčinnější obrana, kterou proti ruským nekalým praktikám v energetice máme k dispozici,“ upřesnil ministr Síkela.

Na konci září jsme se zástupci EU shodli na mechanismu, který umožní výběr financí od výrobců elektřiny z levnějších zdrojů a následné využití těchto prostředků na pomoc těm, kteří jsou vysokými cenami energií zasaženi nejvíce. „Na této Radě se nám povedlo také uvolnit pravidla veřejné podpory a umožnit tak zastropování cen energií také pro malé a střední podniky,“ uzavřel Síkela.