Ministr Hladík (KDÚ-ČSL): Panika kvůli solárům je zbytečná. Dotace budou pokračovat!

Po prázdninové odstávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů. „Od září zásadně zjednoduší čerpání dotací pro fotovoltaiku s tím, že výše podpory bude zachována jako v současnosti. Na pokračování podpory z NZÚ  má stát na financování připraveno 55 miliard korun,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).


Zájem domácnosti o fotovoltaiku neklesá

Dotace na fotovoltaiku v rámci NZÚ jsou dlouhodobě nejvíce poptávaným úsporným opatřením. Na fotovoltaiku si od října 2021 požádalo již přes 90 tisíc domácností a zájem neklesá. Aktuálně chodí každý měsíc přes 6 500 žádostí o střešní fotovoltaiky.

„Ujišťuji každou domácnost se zájmem o fotovoltaiku, že v podpoře budeme pokračovat jako doposud. Obavy, že od podzimu bude Nová zelená úsporám méně výhodná, případně že bude méně dostupná, nejsou namístě. Naopak, díky přechodu financování pod Modernizační fond budeme moct podpořit více domácností,“ zdůrazňuje Petr Valdman, ředitel SFŽP, který program NZÚ administruje.

Jedinou změnou v podpoře z NZÚ od září je příspěvek na dobíjecí stanice, který poklesne ze současných 30 000 Kč na 15 000 Kč. Díky programu NZÚ bylo přijato od roku 2021 více než 90 600 dotačních žádostí na nové soláry za 18 miliard.

Zjednodušené čerpání

V nové etapě NZÚ dojde k zásadnímu zjednodušení – nebude potřeba dokládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace 200 tisících korun zůstává zachována.

V další etapě Nové zelené úsporám se pro žadatele nic zásadního nemění. Základní změnou je zjednodušení administrace žádostí a navýšení dotací na vybraná opatření,“ upřesňuje Valdman.
 
Stejně jako dnes mohou žadatelé zkombinovat v jediné žádosti více úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. „Kromě toho 10% bonifikací zvýhodníme domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností,“ doplňuje ministr Hladík.

Příjem žádostí ve stávající Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023, příjem žádostí v nové etapě začne v září 2023. Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.

Výhodnější podmínky pro bytové domy

V rámci NZÚ se navíc nově od září spustí rozšířená nabídka dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.

„Cestu k renovacím a úsporným opatřením si skrze Novou zelenou úsporám našly statisíce majitelů zejména rodinných ale i bytových domů. Domácnosti zrenovovaly své byty a domy tak, aby odpovídaly dnešním nárokům na moderní a úsporné bydlení, a hlavně, aby trvale ušetřily náklady na vytápění nebo na teplou vodu a mnozí i na spotřebu elektřiny. Nyní bychom rádi ještě více narovnali podmínky pro nízkopříjmové obyvatele bytových domů, kteří nedosáhnou na podporu z programu Nová zelená úsporám Light,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

Podle Hladíka je zateplení budov, budování obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v rámci komunitní energetiky je cesta k úsporám – finančním i energetickým.“

Majitelé bytových domů a bytových jednotek zareagovali na energetickou krizi spojenou s probíhající válkou na Ukrajině a počet žádostí o dotace v NZÚ se oproti loňskému květnu téměř zpětinásobil. Největší zájem mají žadatelé o komplexní zateplení.

Bytové domy investují do fotovoltaiky

Po vydání novely vyhlášky Energetického regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elektřiny z fotovoltaiky v bytových domech, a schválení tzv. Lex OZE I, který zjednodušuje celý proces instalace obnovitelných zdrojů do 50 kWp, narůstá i zájem o podporu budování fotovoltaických elektráren. I přesto, že počty žádostí rostou, stále je zde velké množství bytových domů, které prozatím neprošly žádnou renovací a jsou energeticky neúsporné.

„Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce,“ připomíná  Hladík.

„Věříme, že nastavené podmínky budou dobrou motivací a přesvědčí nízkopříjmové domácnosti o výhodnosti důkladnější renovace domu. Nebavíme se jen o zateplení, žadatelé mohou do žádosti přidat i další opatření, například výměnu zdroje energie nebo fotovoltaiku. Vyššími jednotkovými dotacemi zvýhodníme komplexní renovaci bytového domu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nové dotace od září

V souvislosti s podporou domácností s nižšími příjmy v oblasti bytových domů dojde i k doplnění v programu Nová zelená úsporám Light. Nízkopříjmovým vlastníkům bytů se starými okny v zateplených domech, kde v ostatních bytech již byla okna vyměněna, umožní program výměnu za stejných podmínek jako v rodinných domech, tj. dostanou až 12 tisíc korun na výměnu každého okna.

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám dle stávajících podmínek bude ukončen k 30. červnu. Po dvouměsíční přestávce související s přechodem financování programu pod Modernizační fond bude v září 2023 příjem žádostí podle nových podmínek opět žadatelům zpřístupněn.

Žadatelé tak nemusí mít žádné obavy, program se od září opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů.