Ministr Hladík oznámil změny dotací z programu Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce

Od 25. června tohoto roku začnou platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. V rámci podprogramu NZÚ Light dostanou nově žadatelé až čtvrt milionu korun na zateplení domu a podpora přesněji cílí na nejzranitelnější domácnosti. Program Oprav dům po babičce s více než 50% podporou na komplexní renovace domů zmírní požadavek na vlastnictví pouze jedné nemovitosti a bude tak nově dostupný pro více domácností.

Zdroj: MŽP

Pomoc pro  více než 75 tisícům nízkopříjmových domácností

Program NZÚ Light byl spuštěn 9. ledna 2023 v rámci spolupráce MŽP, MPSV a SFŽP ČR v reakci na energetickou krizi. Měl za cíl poskytnout rychlou pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou, tedy seniorům a nízkopříjmovým domácnostem.

Program podporuje snadná a rychle realizovatelná opatření, například dílčí zateplení fasády, střechy, podlahy či stropu, výměnu oken a vchodových dveří či solární ohřev vody, a poskytuje podporu ve výši až 100 %, která je vyplácena zálohově.

„Úspěšnost programu potvrzuje fakt, že od spuštění si o příspěvek zažádalo téměř 80 tisíc domácností v celkové výši 9 miliard korun. Velkou výhodou programu je vyplacení zálohy předem a možnost využít plnou asistenci proškolených poradců zdarma,” uvedl uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Obnovení dotací

„Jelikož byla alokace v programu 22. května vyčerpána, museli jsme příjem žádostí pozastavit a opět jej otevřeme v aktualizované podobě 25. června. Nová alokace bude činit 3 miliardy korun,” vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

V rámci Nové zelené úsporám Light, v níž jsou nejčastějšími žadateli senioři, dojde od června tohoto roku ke třem zásadním změnám. Senioři a nízkopříjmoví získají až 250 tisíc na zateplení – o 100 tisíc více než dosud.

„Od června bude možné získat částku až 250 tisíc koruna na rozdíl od dosavadní etapy budou mít žadatelé možnost využít celou částku na zateplení. Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit,” uvedl ministr Hladík.

Navíc se v pokračující etapě rozšíří škála zateplovaných konstrukcí, vedle dříve podporovaného zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu bude podporováno i zateplení podlahy na zemině a zateplení konstrukcí v kontaktu se zeminou.

Zefektivnění solárních ohřevů

Vzhledem k navýšení částky na zateplení upravujeme podporu solárních ohřevů vody – tak, aby zároveň zohlednila aktuální situaci na trhu solárních technologií, kdy ceny klesají.

„Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude 50 000 korun (dosud 60 000 Kč) a s novým bojlerem 70 000 korun (dosud 90 tisíc Kč). Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energií a peněz,”doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Zacílení na nejzranitelnější domácnosti seniorů

V nové etapě program více zacílí pouze na nejzranitelnější domácnosti. Program NZÚ Light byl spuštěn v době energetické krize, kdy bylo potřeba co nejdříve pomoci zranitelným domácnostem s vysokými cenami energií.

„Nyní se již situace stabilizovala a chceme tak podporu opět nasměrovat k těm nejpotřebnějším. Proto zavádíme pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoříme je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení. Nebudou moci vlastnit žádnou jinou nemovitost ani podíl na žádné další nemovitosti k bydlení, a to včetně bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu. Mohou si ale zažádat v Nové zelené úsporám Standard,”uvedl ředitel SFŽP Valdman s tím, že podmínka se nevztahuje na příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na děti ani příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ti nebudou muset nic dokládat.

Díky programu Oprav dům po babičce raketově roste zájem o komplexní renovace

Program Oprav dům po babičce funguje od 26. září 2023 a cílí hlavně na ekonomicky aktivní domácnosti s neúsporným rodinným domem. Velkou výhodou programu je vyplacení podpory přesahující 1 milion korun předem. O program Oprav dům po babičce požádalo už 2 521 domácností za 2,2 miliardy korun.

„Právě díky Oprav dům po babičce se zvedla poptávka po celkových renovacích domů – ve srovnání s předchozí etapou programu Nová zelená úsporám vzrostl zájem o komplexní renovace 11x, za říjen 2021 až květen 2022 máme 419 žádostí a po spuštění programu Oprav dům po babičce od října 2023 do května 2024 vzrost počet na 4 509 žádostí,” vysvětlil ministr Hladík.

Čerpání zálohové dotace je podmíněno realizací optimálního zateplení, které je možné doplnit dalšími energeticky úspornými opatřeními, například instalací fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo systému na zachytávání dešťové vody.

Nově na Oprav dům po babičce dosáhne více rodin

Od června 2024 dojde v programu Oprav dům po babičce ke zmírnění podmínky vlastnit pouze jednu nemovitost k bydlení. Nově může domácnost kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu.

„Od spuštění programu se ukázalo, že na podporu nedosáhnou lidé, kteří mají například částečný podíl nemovitosti v rámci pozůstalosti nebo vlastní podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemohou bydlet. Zároveň se často jednalo o domácnosti, které bydlí v malém nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě,” okomentoval ministr Hladík s tím, že podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let v zrekonstruované nemovitost od doložení realizace zůstává v platnosti.

Ministerstvo opět spustí zelené dotace NZÚ Light od června

Nízkopříjmové domácnosti dostanou od státu více peněz na ekologické renovace svých domů. Ministerstvo životního prostředí v rámci úpravy programu Nová zelená úsporám Light navýší podporu až na 250 tisíc korun.

Zároveň změní způsob, jakým výši dotace počítá. Program je nyní pozastavený. Přijímat žádosti opět začne 25. června.

„Upravujeme program tak, aby kladl větší důraz na zateplení a možnost jednotlivá opatření kombinovat,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dosud šlo získat až 150 tisíc korun na zateplení domu a zároveň až 90 tisíc na opatření související s ohřevem vody. Nově by strop měl být na 250 tisících korunách bez ohledu na to, jestli žadatel bude obě inovace kombinovat, nebo zvolí jen jednu z nich. Nemělo by tedy jako doteď docházet k tomu, že někdo bude chtít zateplit dům za 160 tisíc, a nedostane tak proplaceny všechny náklady.

Zároveň se promění i výpočet dotace. Ten dosud pracoval s jednotkovou cenou. Například na výměnu oken šlo získat maximálně 12 tisíc na kus. Nově by se dotace měla odvíjet od metrů čtverečních. Podle Hladíka díky tomu bude příspěvek více reflektovat skutečný stav a velikost domu.

Novou zelenou úsporám Light využívají převážně senioři. Ve srovnání s klasickou verzí programu se v ní peníze vyplácejí předem a lidé z nich mohou pokrýt až 100 procent uznatelných nákladů na rekonstrukci. Dosud si podle dat Státního fondu životního prostředí požádali o příspěvky v celkové výši devět miliard korun.

Tři miliardy navíc

Kvůli vysokému zájmu muselo ministerstvo program minulý týden dočasně pozastavit. Rozběhne se znovu na konci června, kdy do něj přitečou další tři miliardy korun. Pokud bude poptávka stále silná jako dosud, může úřad sumu ještě navýšit. Peníze na dotační program plynou z Modernizačního fondu, který pracuje s výnosy z emisních povolenek.

Vedle pravidel pro zateplení ministerstvo upraví i dotace na pořízení solárních systémů pro ohřev vody. Pokud si domácnost pořídí systém s novým bojlerem, bude moci získat 70 tisíc korun místo dosavadních 90 tisíc. V případě, že využije stávající bojler, bude příspěvek činit 50 tisíc. Dosud to bylo o deset tisíc korun více.

Ministerstvo upravilo také další program ekologických dotací Oprav dům po babičce. Nově v něm o příspěvek půjde žádat i ve chvíli, kdy domácnost bude vlastnit druhou nemovitost. Stále ale platí, že žadatelé musí mít v opraveném objektu trvalé bydliště následujících deset let po renovaci.

Úřad tak reaguje na to, že na podporu dosud nedosáhli lidé, u kterých by měla smysl. „Často se jednalo o domácnosti, které bydlí v malém, nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě. Díky této změně tak bude možné podpořit širší okruh žadatelů a odstranit tyto překážky,“ prohlásil Hladík.

V rámci programu lze žádat nejen o dotaci, ale také o zvýhodněný úvěr u bank a stavebních spořitelen. Ty uvedly, že za první dva měsíce lidem poskytly prostředky ve výši 117 milionů korun. V příštích měsících očekávají další výrazný růst.