Ministr Brabec (MŽP): Start nových dotací pro solární elektrárny a baterie se blíží

„Veleúspěšný program Nová zelená úsporám bude dále pokračovat. Jeho podmínky zveřejníme v průběhu června. Příjem žádostí bychom chtěli spustit během září,“ oznámil nedávno ministr životního prostředí Richard Brabec.  Na přelomu května a června by také resort měl oznámit podmínky pro čerpání dotací z první ostré výzvy na nové FVE z Modernizačního fondu.

Zdroj: MŽP

Šance na proměnu energetiky

Českou republiku čekají zejména v oblasti životního prostředí a moderní energetiky velké změny. Zelené plány pro Evropu, které projednala EU a jejichž splnění schválil vláda umožní zásadní transformaci energetiky směrem k bezemisním zeleným zdrojům.

V této souvislosti je dobrou zprávou, že se v letošním roce otevírá další programové období operačních programů, a kromě nich se chystají i konkrétně cílené novinky jako je Modernizační fond, který nabízí přibližně 150 miliard na přeměnu energetiky, průmyslu a dopravy i dalších oblastí do roku 2030 na bezuhlíkové technologie, Národní plán obnovy, kde více než 60 miliard korun přímo podpoří klimatické cíle, Fond spravedlivé transformace s více než 40 miliardami zaměřenými na řešení dopadů odklonu od uhlí v našich nejzasaženějších regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém.

„Spoléháme se na to, že takové dotace pak samy vyvolají další investice a stanou se skvělým impulzem pro celou ekonomiku postiženou pandemií koronaviru. Umožní nejen  proměnu energetiky směrem k bezemisním zdrojům, ale i ochrana klimatu a snižování emisí,“ říká ministr Richard Brabec.

„Je dobře, že stát pokračuje v udržitelném a trvalém rozvoji fotovoltaických elektráren pomocí dotací pro domácnosti v rámci programu Nová Zelená Úsporám.  Je to vítaný impuls pro energetické úspory, ale také i tvorbu nových pracovních míst v sektoru energetiky, který nyní prochází zásadní transformací směrem k obnovitelným zdrojům“, říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

Další podpora pro střešní soláry?

Jak upřesňuje Brabec, nadále bude pokračovat velmi úspěšný program Nová zelená úsporám (NZÚ) pro nové programové období 2021–2030.

„Jeho podmínky zveřejníme v průběhu června a příjem žádostí pro rodinné a bytové domy bychom chtěli spustit během září. Aktuálně proto pracujeme spolu s kolegy ze SFŽP ČR na přípravě programového dokumentu NZÚ, který teď projednáváme se zástupci odborné veřejnosti a dotčených resortů,“ zdůrazňuje Brabec.

Pokud se jedná o program NZU 2030, pak k jeho novinkám budou patřit  komplexní opatření a zaměření na všechny oblasti chytrého, úsporného a ekologického bydlení. Z dotací si tak zájemci zateplí rodinný dům, pořídí nový kotel nebo čerpadlo na vytápění, instalují fotovoltaické panely či vyřeší hospodaření s vodou.

Dále se počítá s rozšířením podpory v segmentu bytových domů na celou ČR (ve stávající NZÚ je poskytována pouze na území hl. m. Prahy). Pokud se jedná o fotovoltaiku, pak se připravuje vyšší podpora výkonnějších fotovoltaických elektráren (FVE) v kombinaci s vyšší mírou akumulace elektřiny.

Další změnou v programu NZU 2030 bude bonus za kombinaci FVE a efektivnější využití vyrobené elektřiny, propojení s chytrou dobíjecí stanicí pro elektromobily nebo např. regulaci primárního využití elektrické energie z FVE pro již instalované klimatizace. V neposlední řadě se bude jednat o snížení povinného minimálního využití elektřiny z FVE pro vlastní potřebu.

Modernizační fond přináší revoluci v OZE

Asi největší novinkou v dotacích pro obnovitelné zdroje energie (OZE) je Modernizační fond. Je určen pro investice do čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci energetiky.

Do roku 2030 bude možné z něj čerpat minimálně 150 miliard korun. SFŽP ČR zjišťoval v tzv. předregistračních výzvách přijímaných během března t.r. zájem u tří z devíti programů Modernizačního fondu, konkrétně v programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).

„Modernizační fond je nutné vnímat skutečně jako fond, nikoliv jako program. Nemá stanovenu pevnou alokaci, přidělování disponibilních prostředků probíhá v několika úrovních podle povahy investic, rozhodujícím partnerem je pro nás Evropská investiční banka a klíčový je trh s povolenkami“, říká ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman, jenž Modernizační fond administruje.

V rámci první tzv. předregistrační výzvy spuštěné na začátku roku se v rámci Modernizačního fondu bylo přijato 8359 projektových záměrů na výstavbu nových fotovoltaických elektráren s investičními náklady přes 700 miliard korun,

„Do poloviny roku bychom chtěli zveřejnit harmonogram výzev pro žadatele včetně základních kritérií podpory, a u těch oblastí, kde z formální komunikace s Evropskou komisí nebude indikován žádný problém, chceme zahájit administraci žádostí co nejdříve,“ dodává Valdman.

„Modernizační fond představuje malou revoluci v rozvoji solární energetiky v Česku. Umožní rozvoj výroby energie ze slunce nejen na střechách, ale i na fasádách, brownfieldech či úplně nově pomocí agrovoltaiky či komunitní energetiky. Na přípravě podmínek pro Modernizační fond se CAFT aktivně ve spolupráci s Komorou OZE podílel,“ dodává předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

Kde získat další informace?

Komora OZE společně se zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a partnery pořádá webinář, který proběhne ve čtvrtek 3. června od 13 hodin. Během programu budou představeny první tři vyhlášené programy Modernizačního fondu: HEAT, ENERG ETS a především RES+.

Webinář se bude podrobně zabývat také pravidly výběrových řízení pro města a pro podnikatele, možnostmi přípravy projektů metodou „design, build and performance“, financování metodou EPC a přehledem připravovaných výzev.

Registrace na webinář je k dispozici na tomto odkazu. Osoby a zástupci firem sdružených v členských asociacích Komory OZE a jejich partnerských organizací mají účast na webináři bezplatnou.