Ministr Brabec: Modernizační fond je naší prioritou. Je to obrovská příležitost k proměně energetiky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP společně se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) považuje rozjezd Modernizačního fond za svoji prioritu. Díky tomu se podpoří projekty, které pomohou české energetice s přechodem na čisté, ekologické zdroje a České republice s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu.

Zdroj: MŽP

Zdroj: MŽP

Zásadní nástroj pro dekarbonizaci české energetiky

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) projde česká energetika v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci.

„Našimi největšími prioritami je rozjezd Modernizačního fondu, který by měl přispět k zásadní dekarbonizaci české energetiky, dále dokončení starého a rozjezd nového Operačního programu životní prostředí 2021- 2027 a Fondu spravedlivé transformace,“ prohlásil nedávno Brabec.

Do Modernizačního fondu půjde do roku 2030 z prodeje emisních povolenek, v závislosti na jejich ceně, 120 až 150 miliard korun. MŽP spustilo fond, zatím formou předregistračních výzev, na sklonku listopadu. První ostré výzvy by měly být vypsány v prvním čtvrtletí 2021.

Na počátku ledna došlo ke schválení programového dokumentu Modernizačního fondu vládou. Toto představuje důležitý krok, na který nyní navazuje příprava prvních ostrých dotačních výzev, aby žadatelé mohli čerpat peníze co nejrychleji.

„Pokud se podaří Evropské investiční bance a Evropské komisi finalizovat všechny prováděcí předpisy tohoto nového finančního nástroje, příjem žádostí by v některých programech mohl odstartovat už během letošního března. Bude to obrovská příležitost ke změně naší energetiky směrem k její nízkoemisní budoucnosti a my jsme připraveni ji účinně a rychle podpořit,“ řekl Brabec.

Šance pro města i komunity

Podle Brabce budou moci Modernizační fond využít také obce a města. „Podmínky Modernizačního fondu jsme nastavili tak, že je otevřen skutečně širokému okruhu žadatelů. O peníze si může říci jak malý podnik, tak obec, město nebo velký průmyslový podnik. Čerpání dotací bude probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů, resp. oblastí podpory, a některé přímo cílí právě na obce a města,“ dodal Brabec v rozhovoru pro časopis Priorita.

Pro obce a města budou asi nejzajímavější čtyři programy podpory: Modernizace veřejné dopravy, Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře, Komunitní energetika a Modernizace soustav veřejného osvětlení.

„Už z názvů oblastí je patrné, v čem by obcím mohly peníze z Modernizačního fondu pomoci. Města a obce se ale mohou samozřejmě ucházet o podporu i v některých dalších oblastech. Pro některé může být zajímavá Modernizace soustav zásobování tepelnou energií nebo Nové obnovitelné zdroje v energetice, ale čtyři prvně jmenované – očekávám – budou pro obce klíčové,“ upřesnil Brabec.

Brzké spuštění ostrých výzev

Pokud se jedná o spuštění dalších výzev v rámci Modernizačního fondu, pak je resort či SFŽP bude dopředu oznamovat. Na harmonogramu výzev se aktuálně intenzivně pracuje a během února by se tyto informace měly publikovat na stránkách www. modernizacni-fond.cz.
Resort zatím spustil v rámci Modernizačního fondu předregistrační výzvy v prvních třech programech s následujícími alokacemi:

1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)
2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)
3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %).

„Pokud se podaří ze strany Evropské investiční banky a Evropské komise finalizovat všechny prováděcí pokyny, chtěli bychom již v březnu spustit ostré výzvy. V ostatních oblastech bychom chtěli předregistrační výzvy vyhlásit ještě v tomto roce, aby žadatelé mohli své projekty začít co nejdříve připravovat a rychle čerpat finance,“ upřesnil Brabec.

Výše dotací

Pokud se jedná o výši dotací z Modernizačního fondu, pak příslušné informace ke spoluúčasti žadatelé vyčtou z příslušného prováděcího programu pro konkrétní oblast.

K prvním třem oblastem jsme již návrh prováděcích programů na webu zveřejnili a pro zbylé oblasti je budeme postupně doplňovat. Její výše bude vždy záležet na typu a velikosti projektů, zejména s ohledem na princip tzv. veřejné podpory, a také na regionu, ve kterém bude projekt realizován. V tomto směru budou u těch programů, které výrazným způsobem přispívají k transformaci energetického sektoru, zvýhodňovány projekty z uhelných regionů,“ dodal Brabec.

Modernizační fond ovšem přináší v rámci tohoto programu ještě jeden podpůrný segment podpory, ke kterému patří komunitní energetika.

V Modernizačním fondu jsou peníze přímo na oblast komunitní energetiky v rámci jednoho samostatného programu, ale rád bych zdůraznil, že jelikož se často jedná o dlouhodobý koncept různých typů opatření, bude tato oblast podporována i z jiných programů Modernizačního fondu a dále hlavně také z OPŽP a NZÚ, případně i z Fondu pro spravedlivou transformaci u dotčených regionů, kde bude možné získat dotaci třeba na pořízení některých zdrojů a ostatních dílčích opatření,“ uzavřel Brabec.

Kompletní administraci Modernizačního fondu bude mít na starosti Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Příjem a administrace žádostí bude navíc probíhat elektronicky přes IS SFŽP ČR, tedy přes stejný systém, který obce již nyní běžně využívají při podání žádosti o dotaci v Národním programu Životní prostředí.