Mimořádná daň ze zisku by mohla odradit investory v oblasti OZE

„Neočekávané“ zisky některých energetických společností, které jsou schopny prodávat svůj produkt za velmi vysokou cenu na trhu, aniž by čelily přímému zvýšení výrobních nákladů, by byly použity na úlevu zákazníkům, kteří se snaží vyrovnat s rychlým růstem cen energií. Toto je návrh, o kterém se nyní diskutuje nejen v Německu, ale i v Bruselu.

Zdroj: Portiva

Hrozba Energiewende

Podle německého  deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung by německé plány na zdanění neočekávaných zisků energetických společností v důsledku současné krize v zásobování mohly zpomalit zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE), protože by mohly odradit investory.

Politická opatření zaměřená na letošní zimu nesmí způsobit problémy v zimě následující, uvedlo sdružení větrných elektráren BWE. Rozhodujícím faktorem bude překonání krize fosilní energetiky v dlouhodobém horizontu prostřednictvím rychlého rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Pobídky pro rychlé investice do expanze by neměly být zmařeny.

Na úrovni EU se také projednává plánovaná daň, kterou nedávno oznámila německá vláda a která má financovat cenovou brzdu prudce rostoucích cen elektřiny v celé Evropě.

Při zavádění energetické cenové brzdy je třeba zajistit, aby všechna opatření byla v souladu s ambiciózními cíli vlády v oblasti rozšiřování OZE,“ uvedla Simone Peterová, šéfka lobbistické skupiny pro obnovitelné zdroje energie BEE. Sdružení solárních elektráren BSW varovalo, že zdanění zisků výrobců energie z obnovitelných zdrojů by vyžadovalo „smysl pro proporce“ a nemělo by se stát zátěží pro ty, „kteří jsou nyní naléhavě potřební k překonání krize fosilní energie“.

Možný odliv investorů

Pokud by výrobci energie z obnovitelných zdrojů našli lepší investiční podmínky jinde, „budou investovat do solárních a větrných elektráren tam, ale ne v Německu,“ řekl šéf BSW Carsten Körnig.

Německo si klade za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny do roku 2030 na 80 %, zatímco v první polovině roku 2022 zajišťovaly necelých 50 %.

To bude vyžadovat masivní zvýšení míry rozšíření větrné energie, fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů financovaných investory, kteří usilují o zisk. Německá vláda a EU vyhlížejí neočekávanou daň pro výrobce energie, protože jejich ziskové marže se v důsledku rostoucích cen energie znásobily, zatímco mnozí odběratelé energie mají vážné potíže s placením účtů za energii.