Miliarda euro: Evropská komise podpoří investice do nových projektů v oblasti obnovitelné energie

Pod názvem Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu vydala nedávno Evropská komise nová pravidla, podle kterých se bude řídit nový mechanismus EU pro financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE). Cílem výzvy Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu je umožnit členským státům EU snadnější přístup k financování výzkumu a inovativních projektů, které jsou zaměřené na OZE a tím přispěje k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu (ZDE).

Zdroj: Evropská komise

Zdroj: Evropská komise

Historicky největší výzva

Výzva Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu, která bude financována právě z programu Horizont 2020, již zahájila registraci nových projektů. Cílem je urychlit zotavení Evropy z koronavirové krize na základě financování nových inovativních projektů v oblasti udržitelného přechodu Evropy na klimatickou neutralitu do roku 2050.

„Výzva Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu ve výši jedné miliardy eur  představuje poslední a největší výzvu v rámci programu Horizont 2020. S důrazem na rozvoj inovací  tyto investice umožní do roku 2050 urychlit spravedlivý a udržitelný přechod na klimaticky neutrální Evropu. Vzhledem k tomu, že nechceme, aby v této systémové transformaci zůstal někdo pozadu, vyzýváme ke konkrétním krokům, které umožní občanům aktivní účast pomocí inovativních přístupů, které  by zlepšily společenskou relevanci a dopad,“ uvedla Mariya Gabrielová, eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

Mechanismus Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu bude spravovat Evropská komise, která bude pravidelně vydávat tendry a propojovat investory a tvůrce projektů. Mechanismus by měl začít fungovat od začátku příštího roku.

Podpora OZE

Program Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu jako nový mechanismus pro financování obnovitelných zdrojů energie v EU má platit od začátku roku 2021. Usnadní členským státům spolupráci při financování a zavádění projektů v oblasti obnovitelné energie, a to buď jako hostitelská, nebo jako přispívající země.

Vyrobená energie se bude započítávat do cílů všech zúčastněných zemí v oblasti obnovitelné energie a bude se podílet na ambici Evropské zelené dohody dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.

Komisař pro energetiku Kadri Simson uvedl: „Abychom snížili emise skleníkových plynů v Evropě do roku 2030 alespoň o 55 %, musíme výrazně zvýšit podíl OZE na energetickém mixu. Tento mechanismus poskytuje další nástroj pro usnadnění investic do projektů v oblasti čisté energie. Podpoří spolupráci mezi členskými státy a také naše úsilí o zelené oživení v nadcházejících letech“.

„Výzva Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu může povzbudit růst ekonomiky tím, že odstartuje rozsáhlé projekty a podpoří místní malé a střední podniky a vytvoří pracovní místa,“ dodal Simson.

Další informace o výzvě Horizon 2020 pro Novou zelenou Evropu naleznete na webu Evropské komise.