Město Kladno připravuje projekt energeticky plusové čtvrti s využitím střešní fotovoltaiky

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), které je součástí ČVUT v Praze, pokračuje společně s městem Kladno v realizaci projektu SPARCS. Cílem je významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Zdroj: FlexiPowerGroup

Zdroj: FlexiPowerGroup

 

Přípravné práce

 

V průběhu února a března provedl tým urbanistů z ČVUT UCEEB analýzu rozvojových ploch města s ohledem na možnou budoucí výstavbu energeticky plusové čtvrti, která by měla organicky zapadat do struktury města.

 

Sledovány byly například možnosti napojení na systém centrálního zásobování teplem, synergie mezi stávající a uvažovanou novou zástavbou, spojení na hromadnou dopravu aj. Veškeré dílčí závěry budou postupem času zpřesňovány ve spolupráci města a dalších zainteresovaných stran.

Využití termosnímkování

S těmito aktivitami přímo souvisí letecké termosnímkování Kladna, které proběhlo začátkem března. Výsledkem bude mapa města, která ukáže úniky tepla z budov a infrastruktury.

 

„Snímání města pomocí termální letecké kamery trvalo během jedné březnové noci necelých pět hodin. Letadlo z výšky 800 metrů nasnímalo více než 3000 leteckých snímků, pokrývajících území města o rozloze 44 km2. Z nich vznikne termální ortofotomapa, kterou dodavatelská firma v současné době trianguluje a mozaikuje. Hotova by měla být do konce května. Město ji hodlá následně také zveřejnit,“ informoval primátor Statutárního města Kladna Dan Jiránek.

 

Firma zajišťující termosnímkování pilotně zpracovala pro Kladno stereofotogrametrické zaměření objektů v areálu Základní školy Moskevská 2929 a výpočet oslunění.

Solární panely pokryjí střechy

„Na základě výšky a polohy, sklonu střech a ročního úhrnu oslunění objektů bylo spočítáno, kolik sluneční energie na ně během roku dopadá, což je využitelné pro vhodné umístění fotovoltaických panelů. Dle tohoto zkušebního výstupu se pak můžeme rozhodnout, pro jaké další budovy ještě necháme zpracovat výpočet oslunění,“ podotkl primátor. 

 

Z výsledků pro ZŠ Moskevská vyplynulo, že čtyři plochy na budově školy o celkové rozloze 760 m2 jsou vhodné pro osazení fotovoltaických panelů, což představuje 27 % z celkové rozlohy střechy.

 

Inspirací pro Kladno jsou zahraniční zkušenosti z Lipska (projekt Baumwollspinnerei), Espoo i jiných měst. Zajímavá je například synergie nové a staré zástavby u jedné z prvních energeticky plusových čtvrtí, která se nachází ve městě Carquefou nedaleko francouzského Nantes. Tam pokrývá výroba energie na nových budovách ve čtvrti Fleuriaye vlastní spotřebu a navíc ještě téměř polovinu spotřeby elektřiny v sousední čtvrti.