Město Chrudim bude rozvíjet solární energetiku na střechách

Zdroj: Aleo Solar

Zdroj: Aleo Solar

Fotovoltaika jakou součást energetické politiky města

 

„Město má vlastní energetickou politiku, využívání fotovoltaických zařízení z ní vychází. Současně máme zavedený systém managementu hospodaření s energií,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011). „Vše je součástí dlouhodobého úsilí o dodržování zásad dobrého hospodaření a snižování energetické náročnosti,“ dodává starosta Pilný.

 

Ke konci minulého roku byly fotovoltaické panely nainstalovány v areálu společnosti Technických služeb Chrudim v Sečské ulici. Zařízení o jmenovitém výkonu 19,32 kWp a s předpokládanou roční výrobou 21 MWh je v provozu od druhé poloviny února. S časovým odstupem tak již lze pozorovat jeho přínos.

 

„Zatím jsme nadmíru spokojeni, vše vychází podle propočtů, dokonce jsme se patrně díky počasí dostali i na lepší čísla,“ říká Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Technické služby Chrudim 2000, s. r. o.

 

Město chystá další solární panely na střechách

 

„Podle prvních týdnů činnosti fotovoltaické elektrárny bychom skutečně měli dosáhnout návratnosti již za avizované 4 roky,“ dodává ředitel Kolář. Kromě očekávaných úspor elektrické energie z provozu budovy navíc zařízení umožní z přebytků vyrobené energie také ohřev teplé užitkové vody. Investice vyšla město na 410 000 Kč bez DPH.

 

V dalším sledu je plánováno osazení fotovoltaických panelů na budovu „nové“ radnice na Resselově náměstí. „To se pochopitelně neobejde bez povolení od památkářů. Panely ovšem chceme osadit na jihozápadní střechu směřující do dvora, takže nebudou vidět a ráz památkové zóny ohrožen nebude,“ uklidňuje místostarosta města Aleš Nunvář (Piráti).

 

Akce je financována z Fondu obnovy majetku města, který je naplňován z prokazatelných úspor, jež energetický management generuje, a také určitým podílem z výnosů prodeje nepotřebného majetku.  Získané finanční prostředky potom slouží výhradně k dalším investicím v oblasti reprodukce majetku, především pak udržitelné energetiky se záměrem dosáhnout nových úspor či generovat dodatečně příjmy města. Cílem je nejen snížení nákladů města, ale ve svém důsledku i zvýšení kvality života v našem městě.