Město budoucnosti bude mít všechny střechy pokryté solárními panely?

Japonská společnost Toyota na veletrhu CES v Las Vegas odhalila svůj záměr vybudovat prototyp „města budoucnosti“ na úpatí japonské hory Fuji na území o ploše 175 akrů. Toyota počítá s tím, že toto město bude tvořit plně propojený ekosystém, poháněný pomocí vodíkových palivových článků a solární energií.

 

Zdroj: Toyota

Zdroj: Toyota

Město jako obytná laboratoř

Ve městě koncipovaném jako „obytná laboratoř“ budou trvale žít obyvatelé a výzkumní pracovníci, kteří zde budou testovat a vyvíjet různé technologie, například v oblasti autonomních systémů, robotiky, osobní mobility, chytrých domácností a umělé inteligence v reálném prostředí.

„Vybudování kompletního města na zelené louce – dokonce i v takto malém měřítku – je jedinečnou příležitostí k rozvoji technologií budoucnosti, včetně digitálních operačních systémů pro infrastrukturu města. Díky vzájemnému propojení a komunikaci lidí, budov a vozidel prostřednictvím dat a senzorů budeme moci testovat technologii propojené umělé inteligence ve virtuálním i reálném prostředí a tím maximalizovat její potenciál,“ uvedl Akio Toyoda, prezident Toyota Motor Corporation.

Obyvateli budou zaměstnanci s rodinami a vědci

Toyota má v plánu osídlit Woven City zaměstnanci s jejich rodinami, manželskými páry na odpočinku, maloobchodníky, hostujícími vědci i partnery z jiných firem. Pro začátek se počítá s 2000 lidí, přičemž toto číslo má narůstat s dalším rozvojem města.

Toyota prodlouží otevřenou pozvánku ke spolupráci s dalšími partnery z komerční i akademické sféry a přizve zájemce z řad vědců a výzkumníků z celého světa, aby se rovněž zapojili se svými projekty v tomto jedinečném inkubátoru v podobě reálného prostředí.

„Vítáme všechny zájemce o zlepšování našeho budoucího způsobu života, aby využili výhod tohoto jedinečného výzkumného ekosystému a připojili se k nám v rámci úsilí vytvořit lepší způsob života a zajistit mobilitu pro všechny,“ uvedl Akio Toyoda.

Návrh města Woven City svěřila Toyota dánskému architektovi Bjarkemu Ingelsovi, generálnímu řediteli společnosti Bjarke Ingels Group (BIG). Tým jeho spolupracovníků v BIG se může pochlubit řadou prestižních projektů – od návrhu mrakodrapů v San Francisku a Vancouveru přes World Trade Center č. 2 v New Yorku až po novou centrálu firmy Google.

Návrh města s minimálními dopady na životní prostředí

Součástí generálního plánu města je i určení způsobu využití jednotlivých komunikací s rozdělením do tří kategorií: pouze pro rychlejší vozidla, pro pomalejší prostředky osobní mobility v kombinaci s chodci, resp. pro pěší korzování chodců podobně jako v parku.
Všechny tři typy ulic jsou vzájemně protkány tak, aby tvořily organickou síť, která napomůže k rychlejšímu testování autonomních technologií.

Město je navrženo jako plně udržitelné s budovami převážně ze dřeva kvůli minimálním dopadům na životní prostředí s využitím tradičních japonských truhlářských postupů v kombinaci s automatizovanými výrobními technologiemi.

Střechy budou pokrývat fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny ze slunečního záření; ta se bude využívat společně s energií vyrobenou pomocí vodíkových palivových článků. Toyota má v plánu začlenit do celého města i přírodní prvky, včetně přirozené vegetace a pěstování rostlin pomocí hydroponie.

Obydlí budou vybavena nejmodernějšími asistenčními technologiemi, například prvky automatizace domácností na pomoc v každodenním životě. Domácnosti budou využívat prostředky umělé inteligence na bázi senzorů, které budou sledovat zdravotní stav obyvatel, plnit základní potřeby a přispívat ke zlepšení všedního života. Projekt bude příležitostí jak bezpečně a přesvědčivě nasadit technologie konektivity v integrované a spolehlivé podobě.

Dopravu zajistí autonomní vozidla s nulovými emisemi

K cestování obyvatel po městě budou sloužit jen plně autonomní vozidla s nulovými emisemi, pohybující se po hlavních dopravních tepnách. Přepravu a dodávky zboží napříč celým městem zajistí autonomní vozidla Toyota e-Palette, která poslouží i jako flexibilní mobilní prodejny.

Pro setkávání členů komunity budou k dispozici parky v jednotlivých obvodech, velký centrální park pro odpočinek a rovněž centrální náměstí. Zahájení výstavby města je naplánováno na počátek roku 2021.