Města v severních Čechách investují do fotovoltaiky

Most a Ústí nad Labem plánují investice do fotovoltaických elektráren. Cílem je uspořit energie.

Zdroj: ČEZ

Elektrárna na magistrátu

Na střeše krajského úřadu v Ústí nad Labem bude instalována fotovoltaická elektrárna. Předtím ji řemeslníci opraví, náklady se odhadují na 20 milionů korun

Fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu bude instalovat, provozovat a financovat Ústecký kraj. Střechu řemeslníci opraví tak, aby byla připravena na umístění fotovoltaických článků. Dodavatel technologie zpracuje projektovou dokumentaci a zabezpečí inženýrskou činnost stavby. Ústecký kraj by současně zažádal o dotaci na stavbu.

Elektrárna na aquadromu

Město Most bude instalovat soláry  na objekt aquadromu, na sportovní halu a na zimní stadion. Předpokládané náklady se odhadují na 56 milionů korun. Magistrát nyní vyhlásí veřejnou zakázku na dodávky, instalace a zprovoznění těchto elektráren.

Akci bude město financovat s pomocí dotace ve výši 45 procent z ministerstva životního prostředí. Doba návratnosti investice při současných cenách elektrické energie se odhaduje na osm až deset let.

Fotovoltaické elektrárny by v budoucnu mohly být i na dalších městských objektech, nyní se připravuje projekt umístění fotovoltaických elektráren na objekty hotelu Cascade a na objekty spravované Městskou správou sociálních služeb.