Města na severní Moravě investují do výstavby nových fotovoltaických elektráren

Bohumín a Hlučín jsou dvě z několik měst na severní Moravě, které letos investovaly do úspor energie. Za tímto účelem si obě města na svých střechách nechaly instalovat nové fotovoltaické elektrárny.

Zdroj: Město Hlučín

Zdroj: Město Hlučín

Fotovoltaika slouží k úsporám v Hlučíně

V říjnu letošního roku byla na Městském úřadě v Hlučíně byla uvedena do provozu nová střešní fotovoltaická elektrárna. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí

Na střechu budovy  Městského úřadu Hlučín bylo nainstalováno celkem 76 ks fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 23,18 kWp, které povedou ke snížení energetické náročnosti a úsporám v oblasti hospodaření s energiemi na Městském úřadě Hlučín.

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu

Také severomoravské město Bohumín letos vsadilo na realizaci střešní fotovoltaické elektrárny, která v blízké budoucnosti vyroste na střechách sportovní haly BOSPOR.

Projekt Bohumínské radnice získal finanční podporu v rámci  dotačního titulu Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Projekt je ve fázi přípravy, na které se podílí jako zpracovatel projektové dokumentace společnost XENIUM Europe s.r.o z Ostravy. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny na veřejné budově sportovní haly ve vlastnictví města Bohumín. Účelem je využití obnovitelných zdrojů energie pro provoz sportovní haly.