Menším firmám už se střešní FVE vyplatí i bez dotace. Ušetří jim až 80 tisíc Kč ročně

Stále více firem, které disponují vlastní nemovitostí, si na střechy pořizuje solární elektrárny. Chrání se tím před růstem cen elektřiny a často tak činí bez jakékoli dotační podpory. Platí to zejména u menších sestav (do 20 kWp instalovaného výkonu), které se s velmi zajímavou návratností dají instalovat během několika měsíců, zatímco při čerpání dotace se na výsledek čeká i několik let.

Energon Group


„Firmy vzhledem k současným cenám elektřiny kolem 4,50 Kč bez DPH za 1 kWh chtějí šetřit ihned. Pokud společnost zadá objednávku na podzim, může mít na jaře nainstalováno i zapojeno, takže v příštím roce stihne celou hlavní sezónu. S 20 kWp elektrárnou přitom může ušetřit kolem 80 tisíc korun. Naproti tomu u dotačních řízení vše komplikuje vleklá administrativa. Zdánlivá úspora se při dvouletém čekání v podstatě vynuluje ušlým ziskem,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies, která v rezidenčním sektoru každoročně nainstaluje nejvíc střešních fotovoltaik v České republice a nyní se čím dál více orientuje i na firemní klientelu.

Ideální řešení pro provozy s každodenním odběrem

Aby se fotovoltaika vyplatila bez dotace, je třeba správně zvolit její velikost, aby se většina vyrobené energie okamžitě spotřebovala. Tím odpadá nutnost použití drahých akumulátorů, které prodlužují návratnost. Ideálním místem pro takovou elektrárnu bez akumulace mohou být firmy s denním provozem, kde je trvale vysoká spotřeba elektřiny. Příkladem mohou být mrazírny, chlazené skladové prostory, ale i běžné administrativní budovy.

„Nejvhodnější řešení vždy odvozujeme od skutečné spotřeby daného podniku. Například elektrárnu o výkonu 20 kWp doporučujeme společnostem s denním provozem a roční spotřebou nad 60 MWh.  Pomocí fotovoltaické elektrárny pokryjeme zhruba třetinu celkové spotřeby, což je u bezbateriového systému optimální nastavení, kdy dochází jen k minimálním přetokům do sítě,“ komentuje Jaroslav Šuvarský.

Střecha může být šikmá i plochá

K instalaci fotovoltaiky lze využít jak plochou, tak šikmou střechu. U menší 30panelové elektrárny je v případě ploché střechy nutná plocha o velikosti 120 m2. U šikmé střechy postačí 60 m2, ovšem podstatnou podmínkou je orientace takové střechy na jižní, eventuálně jihovýchodní nebo jihozápadní stranu.

Příklad z praxe: Moštárna, kde slunce chladí

Jednou z nedávno dokončených firemních realizací společnosti S-Power Energies je fotovoltaika na střeše družstva Bohemia Apple. Vzhledem k celkové spotřebě vyhlášeného výrobce jablečných moštů se velikost instalované elektrárny vymyká uvedeným bezdotačním měřítkům. 

„Nabídka pro menší firmy je zcela nová, proto k těmto produktům ještě nemáme referenční realizace.  Charakter provozu Bohemia Apple nicméně dobře ilustruje, k čemu lze sluneční energii využít i u menších společností. V tomto případě slouží především k celoročnímu chlazení jablek,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Firma veškerou vyrobenou energii okamžitě spotřebuje, tudíž vedení firmy ani neuvažovalo o pořízení baterie k uchovávání přebytků. Řešení bez akumulace je pro tento typ společnosti ideální.

Energon Group

 


Cena nedotovaných FVE začíná na 299 000 Kč

S-Power Energies v současnosti firmám nabízí dvě unifikované sestavy o instalovaném výkonu necelých 10 a 20 kWp. Menší sestava S-POWER CORP s 30 fotovoltaickými panely a třífázovým střídačem vychází na 299 000 Kč bez DPH, větší S-POWER CORP+ s 60 panely a třífázovým střídačem vyjde na 499 000 Kč bez DPH. Firma má v záloze ještě třetí řešení S-POWER CORP++, které staví na kompletně individualizovaných parametrech podle klientova přání. 

„Podstatnou výhodou těchto menších instalací, které vyrobí do 20 MW elektřiny ročně, je minimální administrativní zátěž. Není u nich nutné vyřizovat stavební povolení a menší elektrárna nevyžaduje ani licenci na výrobu elektřiny. U větší už je tato licence nutná, nicméně jde více méně jen o několik administrativních úkonů, které za klienta kompletně vyřídíme. Na rozdíl od větších elektráren, které vyrobí nad 20 MW ročně, u těchto není nutné mít v podniku tzv. odpovědnou osobu, která má řízení elektrárny na starosti,“ upřesňuje Jaroslav Šuvarský.  

Cena realizace zahrnuje kompletní služby – od počátečních odborných konzultací a přípravy projektu, přes dodávku veškerých komponentů a montáž včetně elektroinstalací, až po související administrativu (např. vyřízení licence ERÚ u instalací nad 10 kWp) a revizi všech technologií.

Fotovoltaika se platí ve dvou splátkách. První polovinu investice klient zaplatí při podpisu smlouvy po vypracování a odsouhlasení projektu. Tomu předchází odborná konzultace s obchodníkem S-Power Energies, který klienta navštíví přímo v místě instalace. Druhou polovinu částky klient hradí po dokončení instalace a provedení potřebných revizí.  
Investice s atraktivním výnosem

Vedle toho, že jde o úsporné opatření, které snižuje spotřebu elektřiny, je firemní střešní fotovoltaika také jednou z nejvýhodnějších investic. Roční výnos zmíněných sestav S-POWER CORP a S-POWER CORP+ se závislosti na výsledné úspoře aktuálně pohybuje v rozmezí 3,3-9,9 % ročně, přičemž jakékoli zdražení elektřiny ho ještě zvýší. V tomto případě je tak jistota výnosu, na rozdíl od řady jiných investic, zaručena. 

Mimo to je třeba zmínit i podstatný ekologický aspekt – vlastní zdroj významně snižuje uhlíkovou stopu. S menší sestavou tak firma vypustí do ovzduší každý rok o 214 tun oxidu uhličitého méně, u větší sestavy je to pak dvojnásobek. Takový efekt se dá připodobnit k tomu, jako kdyby daná společnost každých 12 měsíců vysázela 627, respektive 1344 stromků.

Přebytky je možné prodávat

I když jsou parametry menších elektráren nastaveny tak, aby se naprostá většina vyrobené elektřiny okamžitě spotřebovala, může dojít i k situacím, kdy vzniknou přebytky. Na českém trhu je běžnou praxí, že za přetoky do sítě výrobce nic nedostává. Společnost S-Power Energies však se svými partnerskými společnostmi dojednala možnost odkupu. Při vhodné volbě dodavatele tak firmy s vlastní fotovoltaikou mohou dostat zaplaceno i v případě, že všechnu elektřinu z vlastního zdroje neupotřebí. 

K říjnu 2019 nabízejí odkup přebytků firemním zákazníkům společnosti Bohemia Energy, Amper Market a Nano Green. Přesné podmínky odkupu se u jednotlivých společností mírně liší, proto je třeba řešit je vždy napřímo s daným dodavatelem.