Méně razítek a více dotací. Takto hodlá stát podpořit další boom solárů v Česku

Česko zažívá obří boom na poli fotovoltaických elektráren (FVE). Díky novým dotacím jen z Národního plánu obnovy se necelé 3 týdny bylo podáno přes 1300 žádosti o nové FVE v hodnotě přes 6 miliard. Další kroky na podporu rozvoje FVE minulý týden oznámil ministr průmyslu Síkela. Co budou zahrnovat?

Zdroj: WienEnergie

Obrovský zájem

Český fotovoltaický trh v posledních týdnech zažívá největší boom za posledních 10 let. Zájem o investice do fotovoltaických elektráren (FVE) raketově roste, což dokazují čísla o žádostech na dotace z programu Národní plán obnovy (NPO).

Po 30 dnech od spuštění NPO požádalo o dotace na nové FVE či FVE s akumulací více než 1300 firem. Objem poskytnutých dotací přes 2,3 miliardy indikuje, že se v Česku v následujících měsících postaví nové soláry v hodnotě nejméně za 6 miliard, jak uvádí níže uvedený obrázek.

Celková alokace na dotace z NPO pro nové FVE dosahuje 4 miliardy. Dotace pokrývají cca 35 % oprávněných investičních nákladů na fotovoltaiku a až 50 % na akumulaci. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Obrovský zájem o dotace na nové soláry z NPO indikuje, že celá výzva bude brzy vyčerpána. Firmy, které investují do nových FVE mohou počítat s návratnosti kolem 5-8 let v závislosti na ceně nakupované energie ze sítě, která v posledních měsících extrémně zdražila.

Síkelův fotovoltaický balíček

S ohledem na zájem státu zbavit se závislosti na dodávkách fosilních paliv z Ruska minulý týden ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil další kroky na stabilizaci energetického trhu.

„Je třeba zvýšit důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů. Aktuálně běží například výzva MPO na podporu fotovoltaických systémů v rámci programu NPO. Více než polovina čtyřmiliardové alokace této výzvy byla rozebrána na počátku dubna,“ konstatuje ministr Síkela.

Cílem „Síkelova energetického balíčku“, které zahrnuje celkem 13 opatření,  je  další posílení podpory a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Navržená opatření jsou důležitá kvůli posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky, ale také proto, že firmám i jednotlivcům usnadní výrobu elektřiny z vlastních zdrojů.

Na podporu rozvoje OZE nyní resort připravuje dotace v hodnotě vyšších desítek miliard korun. Jde o prostředky především z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy.

Usnadnění povolovacích procedur

Kromě nově chystaných dalších dotačních výzev pro nové FVE hodlá aktuálně MPO zjednodušit povolovací procedury pro instalaci obnovitelných zdrojů. 

MPO v této souvislosti připravuje například navýšení hranice pro povinnost stavebního povolení ze současných 20 kWp na 30 kWp, pro zjednodušené stavební povolení z 30 kWp na 100 kWp. Další krokem je zvýšení hranice pro povinnost licence na výrobu elektřiny.

V této souvislosti minulý týden Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo stručný zákon o jednotném environmentálním stanovisku pro zjednodušení současného složitého systému vydávání mnoha stanovisek podle devíti různých zákonů. Z pohledu stavebníka dojde k zásadnímu zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb.

V budoucnu bude díky novému zákonu vydáváno v oblasti ochrany životního prostředí pro konkrétní stavbu pouze jedno stanovisko a pouze jedním úřadem. Garantem odbornosti a ochrany veřejného zájmu přitom zůstane MŽP, které dnes poslalo návrh zákona do mezirezortního připomínkového řízení, a to souběžně s návrhem novely stavebního zákona v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Obě změny mohou být tak projednávány současně.

“Stávající novela stavebního zákona, která byla přijata na konci volebního období minulé vlády, zcela rezignovala na ochranu veřejných zájmů z pohledu ochrany životního prostředí, což je nepřijatelné a to nyní napravujeme,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

„Díky našemu návrhu zákona máme jedinečnou příležitost udělat průlom ve zjednodušení povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, ovšem při zachování míry ochrany životního prostředí. Jednotné environmentální stanovisko zajistí vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky a investory i skutečné zrychlení nejrůznějších povolovacích procesů, kterého se česká veřejnost dlouhodobě a oprávněně dožaduje,“ doplňuje Hubáčková.

Velmi rychle a zcela koordinovaně přicházejí nyní resorty  MŽP a MMR) s nápravou stavební legislativy v podobě tzv. Jednotného environmentálního stanoviska (JES). Velkým přínosem JES je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou muset posuzování složek životního prostředí koordinovat. V současnosti to často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů a asynchronně.

Měly by tak zcela zmizet nepříjemné situace, kdy např. investor získá souhlasné stanovisko EIA, ale za dva roky jeho záměr nedostane souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu„, upřesňuje náměstek pro řízení sekce státní správy MŽP Vladimír Mana.

Nově JES v sobě zahrne správní akty obsažené v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí. Ty budou mít nově podobu vyjádření dotčených orgánů, souhrnně jako součást JES je pak vydá příslušný správní orgán. Tím bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných pak krajský úřad.

Součástí JES bude i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí u záměrů, které mu podléhají dle stávající podoby zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  Vydání JES se předpokládá jako podklad pro rozhodnutí o povolení záměru dle stavebního zákona a navazující řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.