Megaúspěch: Češi stále více investují do energetické soběstačnosti pomocí střešních solárů a baterií

Za první pololetí roku 2021 bylo v rámci dotačního programu pro domácnosti Nová zelená úsporám (NZÚ) podáno celkem 4335 žádostí na instalace nových střešních fotovoltaických elektráren (FVE). Představuje to více než 62 % nárůst zájmu oproti roku 2020, kdy ve stejném období bylo podáno 2680 žádostí o dotace z NZÚ pro střešní FVE.

Zdroj: SOLSOL

Nečekaný růst zájmu o energetickou soběstačnost

K obřímu růstu nových FVE v Česku dochází v komplikované době, kterou provází důsledky doznívající pandemie a ekonomického propadu. O to více je překvapující, že Češi stále více zvažují energetické úspory a zajištění proti růstu cen elektřiny pomocí instalací domácích zdrojů energie pro vlastní spotřebu.

Podle údajů Cechu Akumulace a fotovoltaiky (CAFT) je na základě podaných žádostí zcela zřejmý a nezadržitelný trend (viz obrázek níže) v růstu počtu instalací nových solárů na střechách rodinných domů v meziročním srovnání za první pololetí roku 2021 a 2020. Dochází tomu v době logistických problémů, které v důsledku pandemie výrazně zdražují dopravu zboží z Číny do Evropy.

Druhým stejně výrazným trendem, který lze v podaných žádostech ověřit, je dominantní zájem majitelů rodinných domů o instalace střešních FVE v kombinaci s  bateriovým úložištěm. To dokumentuje úspěch programu NZÚ, který právě zvýhodňuje investice do výroby solární energie pro vlastní spotřebu. Právě domácí baterie umožňují využít nespotřebovanou solární energii pro akumulaci pro pozdější spotřebu.

V případě instalací nových FVE v kombinaci s akumulací dokonce počet nových  podaných žádostí z NZÚ stoupl na dvojnásobek v letošním roce oproti srovnatelnému období minulého roku.

Kontinuální čerpání nové podpory

V letošním roce bude veleúspěšný program NZÚ ukončen. Je dobře, že však ministerstvo životního prostředí pracuje na jeho pokračování. Během několika dní budou oznámeny nové dotace pro střešní FVE, akumulaci a nově i domácí nabíječky elektromobilů v rámci programu NZÚ 2030.

„Meziroční navýšení zájmu o instalaci fotovoltaiky s akumulací jasně dokresluje rostoucí zájem majitelů rodinných domů o zajištění nezávislosti na dodávkách ze sítě, což je přínosné v případě živelných katastrof. Náš trh jasně potvrzuje celoevropský trend  v instalacích, a to vyrobit si co nejvíce energie doma včetně uložení na dobu, kdy fotovoltaika nevyrábí. Tento trend je možné pozorovat i ze strany firem,“ říká předseda CAFT Ing. Aleš Hradecký k výše uvedeným číslům.

„Výše uvedené počty nových žádostí jsou velkým důkazem toho, že členové naší asociace CAFT intenzivně pracují a jsou schopni zvládnout rostoucí zájem trhu o instalace fotovoltaik. Optimisticky předpokládám, že připravené prostředky v Modernizačním fondu a Národním plánu obnovy, který byl Bruselem tento týden schválen, zvládneme přetavit v realizaci projektů nových FVE v podnikatelském sektoru, tak i ve veřejné sféře,“ komentuje místopředseda CAFT Radek Orság.

Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice. Cílem CAFT je podpořit širší využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst a energetické bezpečnosti občanů.