Martin Bursík se stal prezidentem Evropské federace obnovitelných zdrojů (EREF)

Martin Bursík byl před týdnem zvolen novým prezidentem Evropské federace obnovitelných zdrojů (European Renewable Energies Federation, EREF). EREF sdružuje přes 30 asociací obnovitelné energie v EU, jeho výkonný sekretariát sídlí v Bruselu.

Urychlení rozvoje OZE

EREF vítá nedávné prohlášení Evropské komise, která hodlá podpořit větší rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. V této souvislosti EREF doporučuje přijmout taková legislativní opatření, která umožní to, aby plánování a povolování nových OZE zpravidla nepřesáhlo jeden rok.

V této souvislosti prezident EREF Martin Bursík však vyzývá členské země EU, aby došlo zejména k zjednodušenému povolování komunitních energetických projektů. „Zjednodušené povolování znamená v kostce dokončení všech procesů tak, aby se projekty mohly začít realizovat ve lhůtě maximálně 3 měsíců,“ říká Bursík.

„Martinovi srdečně blahopřeji. V předvečer českého předsednictví Radě EU a v době zrychlujícího přechodu na obnovitelné zdroje je to pro Komoru OZE velká čest a zodpovědnost, podílet se takto významně na vedení úspěšné bruselské asociace,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. 

Stručné představení

Martin Bursík se v roce 2012 podílel na založení Komory OZE, dnes působí na pozici Senior Advisor. Zaměřuje se na evropskou i domácí legislativu.

Bursík je bývalý ministr životního prostředí a vícepremiér ČR(2007-2009). Je laureátem Ceny Josefa Vavrouška Charty 77 a Nadace Partnerství za podporu moderní environmentální politiky, OZE a energetických úspor (2012). Absolvoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy (1985).

V současné době vede expertní tým a komisi Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima. Je podruhé ženatý, má tři děti.