Maďarská fotovoltaika v posledních letech zaznamenala prudký růst

Maďarsko v posledních pěti letech zaznamenalo prudký nárůst instalované kapacity fotovoltaických elektráren (FVE) až na desetinásobek. Během jara tohoto roku přesáhl celkový instalovaný výkon maďarských FVE hodnotu 3000 MW, přičemž na solárním rozvoji participovaly významně i české subjekty.


Zdroj: Fronius

Nová pravidla pro připojování

Na začátku května letošního roku na rychlý nárůst zájmu o FVE zareagoval maďarský operátor elektrické přenosové soustavy MAVIR, který změnil pravidla pro připojování nových solárních zdrojů.

V obecné rovině rozvoj intermitentních zdrojů přináší i příležitosti pro české inovativní firmy zabývající se řízením energetických soustav. Podle údajů MAVIR připadají zhruba dvě třetiny instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na velké solární parky s kapacitou vyšší než 50kW a zbylá jedná třetina na menší elektrárny.

Na začátku května zareagoval operátor maďarské elektrické přenosové soustavy MAVIR, který zrušil volnou alokaci pro připojení nových solárních projektů k elektrické síti (respektive nastavil volnou kapacitu na nulu). Veškeré žádosti o připojení k síti tak nyní musí být podávány v rámci individuálního režimu.

Dle prohlášení na stránkách MAVIRu neznamenají nová pravidla zastavení rozvoje solární energetiky v Maďarsku, nýbrž to, že je třeba synchronizovat rychlý růst kapacity solárních zdrojů se stavem infrastruktury a odolností systému.

Zájem firem o fotovoltaiku

Díky rostoucí produkci elektřiny z fotovoltaických panelů začalo docházet i k situacím, kdy se z Maďarska, které je jinak v pozici výrazného dovozce elektrické energie, stává v období silného slunečního svitu krátkodobý vývozce.

Solární energetiku využívají v Maďarsku i velké výrobní firmy, příkladem může být výrobní závod německé firmy Audi v západomaďarském Györu, kde byl na střeše závodu postaven solární park o velikosti 160 tisíc m2, který byl v době svého vzniku největším střešním solárním parkem v Evropě.

Dalším příkladem je německá automobilka BMW, která oznámila, že její nový výrobní závod na výrobu elektromobilů ve východomaďarském Debrecínu bude poháněn pouze elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Autor: Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti