Má panenko hoří, lithiová baterie hoří…?

S rozvojem bateriového trhu v České republice i ve světě dochází k požárům nejen velkokapacitních bateriových úložišť, ale i domácích akumulátorů. Pro investory to znamená vážný důvod změnit svůj přístup k investicím do bateriových úložišť s tím, že rozhodujícím kritériem by měla být bezpečnost, a nejen pouze cena produktu.

HZS Praha


Proč dbát na bezpečnost baterií?

Bezpečnost bateriových systémů akumulace energie se letos stane jedním z hlavních témat konference Smart Energy Forum, která proběhne v úterý 19. listopadu 2019 v  Kongresovém centru Praha.

Přední zahraniční i tuzemští experti v oblasti akumulace energie zde budou diskutovat hlavní trendy, směry technologického vývoje a otázky spojené s provozem a bezpečnosti bateriových úložišť.

Bezpečnost provozu bateriových úložišť bude hlavním tématem PhD. Pavla Hrziny, předního odborníka z ČVUT v Praze. Pavel Hrzina má zkušenosti s testováním různých typů bateriových úložišť.

Dr. Victor Schäfer, Více-prezident pro technologický rozvoj z německé společnosti Tesvolt se bude vé své přednášce zabývat bezpečnosti nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v kombinaci s bateriovými úložišti.

Od ledna 2019 v Česku funguje největší firemní akumulátor s kapacitou přes 600 kWh. První zkušenosti z reálného provozu na konferenci představí Ing. Petr Gaman ze společnosti AERS, která toto úložiště instalovala a zajišťuje jeho servis.

Hlavní tématické okruhy konference:

– skladování elektřiny pro rodinné domy a velkokapacitní aplikace

– trendy a legislativní rámec pro rozvoj decentrální energetiky

– inovace v oblasti energetické soběstačnosti + akumulaci energie

– dotace a financování výstavby nových OZE.


Další informace a možnost registrace

Novinky z oblasti solární energetiky a legislativy přiblíží Odborný FV workshop za účasti předních zahraničních i tuzemských expertů. Součástí eventu bude i doprovodná výstava domácích baterií, FV panelů a dalších řešení pro energetickou soběstačnost.

Na  konferenci Smart Energy Forum se je možno registrovat za zvýhodněných podmínek do konce října. Celý program  a registrace je k dispozici na www.smartenergyforum.cz.