Lidovci: Sto tisíc střešních solárů do roku 2025 a nižší sazba DPH na jejich instalace  

Strana Lidová jako součást koalice SPOLU představila minulý týden svůj předvolební program. Koalice sází na zdravé veřejné finance, nízké daně, moderní vzdělávání,  nebo ochranu životního prostředí. V oblasti energetiky SPOLU hodlá posílit roli  decentralizace, kde prim budou hrát střešní solární elektrárny.

Zdroj: SOLSOL

Boj proti klimatickým změnám

„Ochrana zdravého prostředí a přírodních zdrojů je jedním ze základních pilířů naší liberálně-konzervativní politiky. O přírodní bohatství musíme pečovat tak, abychom jej v pořádku předali příštím generacím. Česká republika se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050,“ uvádí koalice SPOLU ve svém předvolebním programu.

Podle koalice SPOLU je Green Deal hlavně příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života. To je velká příležitost pro inovativní české firmy.

Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme koalice vážně, ale odmítá rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost.  „Naši budoucnost vidíme v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích,“ zdůrazňuje koalice SPOLU.

Priority v oblasti energetiky

Programovým cílem koalice SPOLU je instalovat nová fotovoltaická zařízení na sto tisících střech do roku 2025. Vlastníkům se má zjednodušit instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.

„Zavedeme provozní podporu menším fotovoltaickým zařízením díky soutěžení v aukcích (zelený bonus vyplyne z rozdílu mezi tržní cenou a nejnižší vysoutěženou cenou),“ upřesňuje koalice SPOLU ve svém volebním programu

Jak dále informuje koalice SPOLU, má dojít ke zjednodušení čerpání dotací pro malé a střední firmy. V budoucnosti se bude také pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVE ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVE).

„Podpoříme budování bateriových úložišť, případně využití geotermální energie či přeměnu přebytečné energie na využitelný vodík, který v budoucnu umožní transformaci české energetiky,“ píše ve svém programu koalice SPOLU.

K transformaci energetiky hodlá koalice SPOLU efektivně využít fondy EU. Zvláštní pozornost si zaslouží strukturálně postižené kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Protože z jejich průmyslu těžila celá republika, z dnešní transformace musejí odejít jako vítězové.

Zlepšování podpory pro tyto naše spoluobčany je pro nás velmi důležité. Zdravý život nás všech se však neobejde ani bez čisté vody a ovzduší nebo dobré půdy. Chránit krajinu, ve které žijeme, starat se o životní prostředí, snižovat emise a vyznávat udržitelný životní styl pro nás i budoucí generace je něco, co naše koalice SPOLU považuje za zcela klíčové,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.