Lidl sází na fotovoltaiku. Střechu osmi prodejen pokryl solárními panely

Společnost Lidl letos na střechách svých prodejen začala s instalací fotovoltaických systémů. Zatím je dokončeno prvních osm solárních elektráren o celkovém výkonu téměř 800 kWp. Ve svých instalacích solárních panelů hodlá Lidl pokračovat i v budoucnosti.

Lidl

 

Energie pro vlastní spotřebu

V první vlně přibyly fotovoltaické panely na prodejnách Lidl v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Mostě, Neratovicích, Průhonicích, Strakonicích, Zdibech a Zlíně. Vyrobená elektrická energie slouží pro vlastní spotřebu prodejen a pokryje zhruba 20 % jejich roční spotřeby.

Na střeše každé z osmi prodejen byl nainstalován fotovoltaický systém o výkonu 99,9 kWp. Ve srovnání s velkými solárními elektrárnami, které jsou většinou stavěny na polích, nebudou v tomto případě fotovoltaické panely zabírat jinak využitelnou půdu a překážet v přírodě.

K tomu nebudou zatěžovat distribuční síť, drtivé množství z vyrobené elektrické energie bude vzápětí spotřebováno. „Jako společensky odpovědná firma považujeme za přirozené chovat se k životnímu prostředí co nejšetrněji,“ vysvětluje mluvčí společnosti Zuzana Holá.

Fotovoltaické systémy spadají do kategorie obnovitelných zdrojů energie. Přeměňují sluneční záření v čistou a ihned využitelnou elektrickou energii. Provoz navíc neprodukuje žádné emise znečišťujících látek.

Díky jejich instalaci ušetří Lidl přibližně 800 000 kWh energie ročně, což odpovídá průměrné roční spotřebě 250 domácností. K tomu razantně sníží množství produkovaných emisí CO2, a to o 420 tun za rok.

Důraz na ekologické inovace

Výstavba fotovoltaických systémů, která probíhala od července do srpna letošního roku, byla spolufinancována z evropských fondů. S ohledem na ekonomickou náročnost a velmi vzdálenou návratnost byly z části použity finanční prostředky z dotačního programu EU, který je určen právě na podporu investičních záměrů pro velké podniky.

Ze strany Lidlu jde přitom o další z mnoha kroků směrem k lepšímu životnímu prostředí. V nových prodejnách využívá přírodní chladiva nebo odpadní teplo z odváděného vzduchu. I díky tomu získal Lidl v předloňském roce po auditu řízení spotřeby energie pro všechny své prodejny, logistická centra i centrálu certifikát ISO 50001.

V neposlední řadě odebírá Lidl část elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tu využívá sedm rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, které společnost instalovala u svých prodejen a podílí se tak na rozvoji elektromobility v České republice.