Lazard: Díky efektivnějším technologiím náklady na akumulaci i výrobu solární energie trvale klesají

Podle americké investiční banky Lazard náklady na výrobu i akumulaci solární energie z velkých fotovoltaických elektráren (FVE) dále klesají. To je důvod, proč se nyní solární energie stává plně konkurenceschopnou ve srovnání s cenami energie z tradičních fosilních zdrojů. Tento trend hlavně táhne především rostoucí efektivita technologií.

Zdroj: Lazard

Zdroj: Lazard

 

Další pokles cen


Podle aktuální analýzy společnosti Lazard, která se věnuje celkovým nákladům na výrobu energie, zejména zlevnění komponentů a vylepšení jejich účinnosti vedlo k dramatickému poklesu celkových nákladů na výrobu energie (LCOE) z velkokapacitních větrných a solárních elektráren.

Podle údajů společnosti Lazard LCOE z nedotavaných FVE poklesly z hodnoty 323-394 USD/MWh v roce 2009 na 31-42 USD/MWh. V roce 2009 došlo až 9% poklesu nákladů na výrobu solární energie. Nicméně, v posledních letech se tempo poklesu LCOE na solární energii zmenšuje, protože technologie je již vyspělá.

Podle investiční banky Lazard  jsou již nyní LCOE  na solární energii z velkokapacitních elektráren plně konkurenceschopné v porovnání s náklady na výrobu energie z uhlí, jaderných reaktorů nebo paroplynových elektráren.

Klíčovým faktorem, který podle expertů společnosti Lazard působí na trvalý pokles LCOE pro energii z obnovitelných zdrojů, je zejména schopnost technologického rozvoje a úspory z rozsahu při velkovýrobě komponentů. Díky tomu klesají trvale investiční i provozní náklady pro zelenou energii.

„Vzhledem k tomu, že náklady na větrnou a solární energii ve velkokapacitním měřítku stále klesají a konkurují mezním nákladům na výrobu energie z fosilních zdrojů, je nyní nutné zaměřit pozornost na vyřešení problémů s nestálou povahou těchto zdrojů,“ uvedl George Bilicic, místopředseda a globální šéf Power, Energy & Infrastructure Group ze společnosti Lazard.

Pokles nákladů na akumulaci energie

Ve své analýze celkových nákladů na skladování energie (LCOS) banka Lazard poukazuje na to, že náklady na skladování se snížily ve většině komerčních aplikací a technologií, zejména to platí v případě akumulace na kratší dobu.

Zejména projekty v oblasti fotovoltaiky v kombinaci se skladováním se stávají stále více cenově konkurenceschopnými, neboť velké energetické společnosti hledají způsoby, jak doplnit končící konvenční výrobní zdroje,  a zároveň se tak vyhnout investicím do nových paroplynových špičkovacích zdrojů.

Analytici společnosti Lazard tvrdí, že také dlouhodobé skladování nabírá na síle jako komerčně životaschopné řešení problémů, které vznikají v důsledku stále rostoucího počtu nestálých (interminentních) zdrojů energie, jako je sluneční nebo větrná energie. Tento trend je způsoben stále zejména technologickým pokrokem na poli bateriové chemie.