Laboratoř čisté energetiky EG.D testuje střídače, bateriová úložiště i wallboxy

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, otevřelo před rokem v Českých Budějovicích novou laboratoř na testování a certifikaci technologických prvků obnovitelných zdrojů energie. Pracoviště, které je primárně zaměřeno na solární elektrárny, má na tuzemské poměry unikátní vybavení, umožní rychlejší a přesnější testy menších energetických zařízení.

Zdroj: EG.D

Zacíleno primárně na fotovoltaiku

Laboratoř EG.D se primárně zaměřuje na testování střídačů do fotovoltaických elektráren. Střídače jsou zařízení, které mění stejnosměrné napětí z fotovoltaické elektrárny na střídavé napětí elektrické sítě. Kromě střídačů odborníci EG.D na budějovickém pracovišti však zvládnou otestovat i bateriová úložiště nebo wallboxy pro dobíjení elektromobilů.

Cílem EG.D je zodpovědně integrovat co nejvíce obnovitelných zdrojů, a proto musí zajistit připojení  s předem známými dopady provozu těchto výroben na napájecí distribuční síť a ostatní zákazníky. Testování a zkoušky v laboratoři umožní lépe předcházet blackoutům, zlepší stabilitu a spolehlivost celé sítě a v neposlední řadě přispějí ke zvýšení kapacity připojení dalších obnovitelných zdrojů.

Zákazníky nové laboratoře tvoří hlavně firmy, které dodávají nebo vyrábí komponenty pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokud testované zařízení úspěšně projde certifikací, bude možné je do distribuční sítě připojit daleko rychleji.

Celkově by se měl proces připojení nového obnovitelného zdroje výrazně zjednodušit a zkrátit. To by měli ocenit hlavně menší výrobci elektřiny – třeba provozovatelé solárních elektráren na střechách domů a firemních objektech, kteří kromě lepších podmínek pro připojení získají i záruku, že jejich technologie je 100% kompatibilní s elektrickou distribuční sítí EG.D.

Čím se laboratoř zabývá?

V laboratoři EG.D se simuluje prostředí střídavé soustavy nízkého napětí a současně stejnosměrné napětí, jako jsou fotovoltaické panely nebo baterie. To umožňuje zkoumat některé napěťové a frekvenční jevy, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na veřejnou distribuční síť nízkého napětí.

V praxi může laboratoř proto testovat chování a odezvy:

  • střídačových výrobních modulů,
  • komplexnějších systémů lokálního energetického managementu kombinovaných s bateriovými úložišti a zátěžemi,
  • jakýchkoliv dalších výrobních nebo odběrových zařízení, která spadají do výkonového limitu laboratoře.

Většina testovaných zařízení pochází ze zahraničí a někdy se mírně liší jejich nastavení od standardů, které se používají v Česku. Na EG.D se proto obrací jejich výrobci nebo čeští dovozci. Distribuční společnost pak zařízení testuje a nastavuje jejich firmware tak, aby byla maximálně kompatibilní s českou distribuční soustavou. 

Pokud zařízení projdou certifikací, firmy, distributor i zákazníci mají jistotu, že jsou bezpečná pro nasazení v tuzemsku.

Jednotná metodika

Českobudějovická laboratoř EG.D spolupracuje ještě s dalšími dvěma – v Hradci Králové a na Vysokém učení technickém v Brně. Pracoviště jsou unikátní v tom, že používají stejnou metodiku zkoušení střídačů a data si navzájem vyměňují. 

Cílem EG.D a jeho partnerů je do budoucna vytvořit ještě větší síť laboratoří, které budou všechny užívat jednotnou metodiku a výsledky testování vyhodnotí nezávisle na místě testování.

Význam laboratoře narůstá i v kontextu stále rostoucího počtu fotovoltaik připojovaných do sítě. Pro představu, zatímco v roce 2018 jich EG.D do své distribuční sítě připojilo pouze 700, za celý rok 2022 to bylo už 11 500 a jen za první pololetí letošního roku už 16 500.