Kvůli pandemii se výstava Infotherma neuskuteční v lednu 2022

Navzdory původnímu plánu se další ročník výstavy Infotherma v Ostravě neuskuteční v lednu 2022. Podle sdělení pořadatele se 28. ročník výstavy Infotherma, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů, odkládá kvůli pandemii.

Zdroj: Agentura Inforpres

Prohlášení organizátora 

S politováním vám musíme oznámit, že se Infotherma v roce 2022   konat nebude.

K tomuto rozhodnutí nás vedly zejména skutečnosti, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje  společně s Fakultní nemocnici Ostrava rozhodly o pokračování očkovacího centra na výstavišti Černá Louka v Ostravě (činnost měla být původně ukončena k 10/2021).

Rapidně se také  zvyšuje počet pozitivních na Covid-19 s tím, že Ministerstvo zdravotnictví se již netají informacemi, že omezí hromadné akce. S měsíčným zpožděním se kopíruje situace z loňského podzimu a všichni víme, jaká byla situace a opatření v lednu.

Přejeme Vám ve zdraví prožít konec roku a s vírou, že se brzy opět na výstavním poli potkáme.

Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma