Kvůli komunitní energetice hrozí Česku pokuta od Evropské komise

Česká republika dostala poslední dva měsíce na to, aby směrnici o obnovitelných zdrojích energie (RED II) plně implementovala do svého právního řádu. V opačném případě ji hrozí pokuta od Soudního dvora EU.

Zdroj: Wikipedia

Nedodržení závazku

Minulý pátek Evropská komise  varovala Českou republiku, že trvá na implementaci unijní směrnice RED II. Tato směrnice je pro komunitní energetiku klíčová, neboť zavádí definici společenství pro obnovitelné zdroje energie (SOZE) a stanovuje, že jim má být umožněn přístup na všechny trhy v energetice, včetně agregace flexibility.

Původní termín transpozice evropské legislativy uplynul 30. 6. 2021. Česko jí stále nepromítlo do své legislativy.

Hrozba pokuty

“Po více než dvou letech od termínu dochází Evropské komisi trpělivost. Buď Česko za dva měsíce přijme zákon upravující zásadní součást komunitní energetiky, nebo Evropská komise případ postoupí Soudnímu dvoru EU, který rozhoduje o udělení pokuty a její výši. Příslušný návrh Lex OZE II už ale mají poslanci na stole, hrozba pokuty představuje další z řady argumentů, proč novelu energetického zákona urychleně přijmout,” uvedla Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Řízení pro nesplnění povinností je proti České republice vedeno i v případě druhého předpisu upravujícího komunitní energetiku. Výzvu k implementaci směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (IEMD) Evropská komise zaslala 19. 5. 2022.

Novela zatím do parlamentu nedorazila

V polovině června vložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu do neveřejné části vládního systému eKlep novou verzi návrhu energetického zákona, tzv. Lex OZE2. Na rozdíl od minulých verzí zákona neprošla konzultacemi s ostatními ministerstvy a odborníky a pro energetická společenství přináší řadu rizik.

Oproti původně jednoduchému návrhu, který měl ambici být jedním z nejlepších v Evropě, přibyla omezení, která ohrozí projekty obcí i malá společenství. Striktní omezení územní působnosti na jednu obec s rozšířenou působností, které ministr Síkela dříve avizoval, je v návrhu nakonec zmírněno.

Ke dnešnímu dni však Lex OZE2 stále není na programu jednání poslanecká sněmovny. Vládní strany přitom již na podzim roku 2022 avízovaly brzké projednání novely parlamentem.