Kvůli bezpečnosti Schüco varuje před poruchami solárních panelů

Společnost Schüco  jako bývalý výrobce solárních modulů vydala varování ve věci vad některých jejich modulů. Moduly značky Schüco se v České republice hojně prodávaly před cca 10 lety, proto redakce našeho portálu publikuje níže uvedenou tiskovou zprávu společnosti Schüco v plném znění.

Zdroj: ThermoSolar

Prevence bezpečnosti a ochrany zdraví

Jako bývalý výrobce, mimo jiné kvalitních solárních modulů, jsme v nedávné době v rámci své povinnosti aktivní a pasivní kontroly výrobků bohužel zjistili, že některé solární moduly z naší firmy mohou být vadné. Vzhledem k tomu, že zajištění bezpečnosti výrobků je naší nejvyšší prioritou, přijímáme veškerá nezbytná opatření, aby kupující, ani nezúčastněná třetí osoba nemohli při používání námi vyráběných produktů utrpět žádnou škodu.

Z důvodu prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vás v rámci preventivních opatření tímto dopisem informujeme o závadě na solárním modulu, kterou by mohla způsobit vadná polyamidová fólie od různých dodavatelů na zadní straně modulu. Níže popsaná závada se může vyskytovat u modulů, které jsme dodávali v letech 2010 až 2014.

Na základě několika případů společnost Schüco zjistila, že určitý typ polyamidových fólií na zadní straně modulů od různých výrobců vykazuje závady, které mohou způsobit trhliny v krycí fólii na zadní straně modulu. Potencionální nebezpečí, které v důsledku této závady hrozí, závisí na materiálu, místě, způsobu instalace a na dalších faktorech.

Za určitých povětrnostních podmínek a podmínek okolního prostředí nelze vyloučit ohrožení života a zdraví následkem úrazu elektrickým proudem.

S okamžitou platností je za všech okolností zakázáno dotýkat se těch částí solárního zařízení, které by mohly být v důsledku výše popsané závady krycí fólie na zadní straně modulu poškozeny, aniž by tím došlo k porušení dále uvedených ochranných opatření proti úrazu elektrickým proudem.

 

DOTČENÉ TYPY MODULŮ A ČÍSLA POLOŽEK

Může dojít k poškození zadních fólií následujících solárních modulů:

2010-2012

Popis

Číslo položky

MPE 205 PS 05

259998

MPE 210 PS 05

259647

MPE 215 PS 05

259996

MPE 220 PS 05

272661

MPE 175 MS 05

271312

MPE 180 MS 05

271313

MPE 185 MS 05

271314

MPE 190 MS 05

271362

MPE 200 PS 05

271238

 

AKTUALIZACE: DALŠÍ DOTČENÉ MODULY

2011-2013

Popis

Číslo položky

MPE 225 PS 60

272367

MPE 230 PS 60

272368

MPE 230 PS 60

273178

MPE 230 PS 60

273182

MPE 235 PS 60

272369

MPE 235 PS 60

273179

MPE 235 PS 60

273183

MPE 240 PS 60

273180

MPE 240 PS 60

273184

MPE 245 PS 60

272774

MPE 245 PS 60

273181

MPE 245 PS 60

273185

2012-2014

Popis

Číslo položky

 

MPE 240 PG 60 FA

274536

 

MPE 240 PG 60 FA

274537

 

MPE 240 PG 60 FA

274538

 

MPE 245 PG 60 FA

274540

 

MPE 245 PG 60 FA

274541

 

MPE 240 PG 60 FA

274576

 

MPE 245 PG 60 FA

274577

 

MPE 250 PG 60 FA

274578

 

MPE 250 PG 60 FA

274582

 

MPE 250 PG 60 FA

274583

 

MPE 225 PG 60 FA

274754

 

MPE 230 PG 60 FA

274756

 

MPE 255 PG 60 FA

274805

 

MPE 250 PS 60 FA

274972

 

MPE 250 PS 60 FA

274977

 

MPE 255 PS 60 FA

274978

 

MPE 260 PS 60 FA

274979

 

 

2011-2012

Popis

Číslo položky

MPE 210 PS 12

273220

MPE 210 PS 12

273308

Čísla položek dotčených modulů mohou být uvedena na faktuře nebo je naleznete na nálepce na zadní straně modulů.

Důležité sdělení

POKUD SAMI PROVOZUJETE ZAŘÍZENÍ S VÝŠE UVEDENÝMI SOLÁRNÍMI MODULY, BEZPODMÍNEČNĚ RESPEKTUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ KONTROLUJTE A PROVĚŘUJTE POUZE ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

SOLÁRNÍCH PANELŮ SE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEDOTÝKEJTE BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. ROVNĚŽ SE NESMÍTE DOTÝKAT KABELÁŽE NEBO KONEKTORŮ, ČÁSTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NEBO JINÝCH ČÁSTÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU BEZ ODPOVÍDAJÍCÍCHOPATŘENÍ.

ZAJISTĚTE, ABY K SOLÁRNÍMU ZAŘÍZENÍ NEMĚLY PŘÍSTUP ŽÁDNÉ NEPOVOLANÉ OSOBY. ODBORNÝ PERSONÁL MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ UPOZORNĚN NA VÝŠE UVEDENÁ RIZIKA.

POKUD NENÍ MOŽNÉ ZAJISTIT, ABY K ZAŘÍZENÍ NEMĚLY PŘÍSTUP NEPOVOLANÉ TŘETÍ OSOBY, MĚLO BY BÝT ZAŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÝMI PRACOVNÍKY NEPRODLENĚ DEMONTOVÁNO A SOLÁRNÍ MODULY BY MĚLY BÝT V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZLIKVIDOVÁNY.

TUTO VÝSTRAHU PŘEDEJTE BEZPODMÍNEČNĚ A BEZ VÝJIMKY VŠEM OSOBÁM, KTERÉ BY MOHLY NA ZAŘÍZENÍ PRACOVAT NEBO SE S NÍM DOSTAT DO KONTAKTU.

Další informace

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese: solartf@schueco.com.

Při dodržení výše uvedených pokynů mohou být vaše moduly dáleprovozovány.