Kontroly výroben přechází kompletně na Státní energetickou inspekci

Do konce roku 2021 prováděl u výrobců kontroly dodržování zákona o podporovaných zdrojích ERÚ. Jednalo se například o kontroly správnosti měření vyrobené elektřiny, na kterou je uplatňována podpora nebo použitých kategorií biomasy. Všechny tyto kontroly nově přecházejí na Státní energetickou inspekci.

Zdroj: Wikipedia

 

Změna kompetencí

ERÚ již nebude od 1. 1. 2022 zahajovat žádné nové kontroly a nebude ani ukládat pokuty v případě zjištění porušení zákona. Všechny tyto kompetence přecházejí na Státní energetickou inspekci, která bude rovněž rozhodovat o vracení neoprávněně vyplacené podpory podle § 51 zákona.

I v něm došlo ke změnám ve formulaci kompetence kontrolního orgánu. Nově postačuje k rozhodnutí o vrácení vyplacené podpory až deset let zpětně, pokud inspekce usoudí a prokáže, že výrobce čerpal podporu v nesprávné výši. To je velice obecná formulace až praxe ukáže, jakými skutkovými zjištěními ji inspekce naplní.

Zákon v přechodných ustanoveních říká, že kontroly i sankční řízení zahájené Energetickým regulačním úřadem před 1. 1. 2022 úřad také dokončí. Inspekce tedy „nepřebírá“ již zahájená kontrolní nebo sankční řízení.

Autor: Pavel Doucha, partner, DouchaŠikola Advokáti s.r.o.